TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


ÖZET

Tevrat'a göre; Hz.İbrahim Yüce Tanrı'dan sünnet emrini almış, ileri yaşta olmasına rağmen, hem kendisi ve hem de ona inananlara bu uygulamayı yaptırmıştı. Bütün peygamberler ve toplumları da Hıristiyanlar dışında sünnet olmuşlardı.

İncil'e göre; Hıristiyanlarda Tanrı ile antlaşmanın belirtisi olan sünnetin yerini, bir ruhsal tören olan vaftiz almıştır.

Kur'an'a göre ise; eskiden beri araplarda adet olan sünnet, Yüce Allah'ın Hz.Muhammed (s.a.s)'e "İbrahim'in dinine uy" buyruğu ile devam etmiştir.


SAVAŞ