TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


TEVRAT'TA "SÜNNET"

Yüce Tanrı, Hz.İbrahim'e görünerek bir antlaşma yapmış ve antlaşmanın simgesi olarak sünnet emrini vermiştir.
... Sünnet olmalısınız, sünnet aramızdaki antlaşmanın belirtisi olacak... Sekiz günlük her erkek çocuk sünnet edilecek. Gelecek kuşaklarınız boyunca sürecek bu... İbrahim sünnet olduğunda doksan dokuz yaşındaydı. Oğlu İsmail on üç yaşında sünnet oldu. İbrahim, oğlu İsmail'le aynı gün sünnet edildi. (Yaratılış 17 / 10, 26)
Tanrı'nın buyurduğu gibi İbrahim, oğlu İshak'ı sekiz günlükken sünnet etti. (Yasa. 7 / 8)

Ayette belirtildiği gibi Hz.İbrahim, Tanrı katında sünnetin babası durumundadır. Soyundan birçok uluslar doğmuş, sünnet sonsuza dek Yüce Tanrı'ya imanın sembolü olarak kalmıştır. Erkek çocuklar sünnet edilerek, Tanrı'ya kulluk etme işaretini küçük yaşta kazanıyordu.
Tanrı'nın Hz.İbrahim'e bizzat verdiği “Sünnet Olma” emrini, bütün Peygamberler Hz.İsa (a.s.) ve Hz. Muhammed (s.a.s.)'de yerine getirmişler, yalnız Hıristiyanlar tarafından sünnet yerine vaftiz uygulanmıştır.


İNCİL 'DE "VAFTİZ"