TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


Hz. MUHAMMED (s.a.s.)

Evrenin ve tüm varlıkların yaratıcısı Yüce Allah, yaratılanları başıboş, sahipsiz ve kılavuzsuz bırakmamış, yaşam öykülerini ilâhî bir sisteme bağlamıştır. İnsanlara da peygamberler vasıtasıyla yasa larını bildirerek onları aydınlatmaktadır. Elçilerin sonuncusu Hz. Muhammed (s.a.s.), ilk gönderilen ilâhî kitap Tevrat ve İncil'i tasdik etmek ve bazı yeni hükümler ilâvesiyle Kur'an'ı Kerim'i tebliğ etmek üzere insanlara gönderilmiş evrensel bir peygamberdi. O yalnız bir öğretici değil, insanlığın en mükemmel temsilcisi olmuştu. Gerçek ahlâkını, sözlerini, ibadetlerini, insanlarla olan ilişkisini esas almak, Allah Sevgisi'ne de kavuşmak demekti. Ali İmran 3/31: «Resulüm de ki : Eğer Allah'ı seviyorsanız, bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın...»

Mekke'de doğan Hz.Muhammed (s.a.s.) 40 yaşında iken peygamber oldu ve hayatının sonuna kadar 23 yıl bu görevi devam etti. 13 yıl Mekke'de, 10 yıl da Medine'de yaşadıktan sonra 63 yaşında iken bu dünyadan ayrılmıştı. Kabri Medine'de bulunmaktadır.


Çocukluk, Gençlik ve Evlilik dönemi
Peygamberlik ve Mekke Devri
Medine Devri