TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


AHİRET HAYATI

Ahiret; sonra, sonradan gelen anlamındadır. Geniş manası ise, ölümden sonraki hayat demektir.


Tevrat'ta "Ahiret Hayatı"
İncil'de "Ahiret Hayatı"
Kur'an'da "Ahiret Hayatı"
Özet