TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


TEVRAT'TA "AHİRET HAYATI"

Yahudi metinlerinde ahireti ifade eden birkaç kavram kullanılmaktadır. Olam Ha Ba (gelecek alem), şeol (ölüler diyarı), Gan Eden (cennet), Gehinnam (cehennem) bu kavramlardan bazılarıdır. Tüm bunlar bütün olarak ele alınıp incelendiğinde, Yahudilerin ahiret inancı daha iyi anlaşılacaktır. Tevrat'ın 27.kitabı olan Daniel'de ahiret inancı açıklanmış, ahiret yaşamının sonsuz olduğu vurgulanmıştır. İnsanlar ölümden sonra sonsuz hayat için dirilecek, bazıları ebedi olarak kurtuluşu hak ederken, bazıları da sonsuz azaba gönderilecektir.

Daniel 12 / 1,3: «...Halkın ismi kitapta yazılı olanlar kurtulacak ve yeryüzü toprağında uyuyanların birçoğu uyanacak. Kimisi sonsuz yaşama, kimisi utanca ve sonsuz iğrençliğe gönderilecek. Bilge olanlar gök kubbesi gibi, birçoklarını doğruluğa gönderenler de yıldızlar gibi sonsuza dek parlayacaktır. »

KABİR ALEMİ

(Hz.İbrahim) Kocamış, yaşama doymuş, iyice yaşlanmış olarak soluğunu verdi. Ölüp atalarına kavuştu. (Yaratılış 25/8)
«Ölüp atalarına kavuştu» ifadesi, Hz.İbrahim'in vefatından sonra ruhunun atalarına kavuşmuş olduğunu vurgulamaktadır. O ölmemiş, ruhu Kabir Alemi'nde (Ölümden dirilişe kadar ruhun bulunduğu yer) yaşayanlara ulaşmıştı.

DİRİLİŞ

Gelin Rab'be dönelim. Bizi O parçaladı, O iyileştirilecek. Bizi yaraladı, yaramızı O saracak. İki gün sonra bizi diriltecek; üçüncü gün ayağa kaldıracak, huzurunda yaşayalım diye. Rab'bi tanıyalım, Rab'bi tanımaya gayret edelim... (Hoşea 6 /1,3)
Tevrat kitaplarının 27.sırasında ki Hoşea'da, Tanrı'nın kullarını dirilteceğini ve huzurunda yaşatmaya devam edeceğini anlatıyor. İnsanlara sunduğu sonsuz nimetlerin en önemlisi de “Yaşam verme” lütfundan dolayı, Rab'bi çok iyi tanımanın önemini vurgulamaktadır.
Dirilişten sonra insanlar Tanrı tarafından yargılanır. Önlerinde iki yol kalmıştır, iyiler ödüllendirilmek için cennete ve kötüler azap çekmek için cehenneme gönderilir.

CEHENNEM

Zifiri karanlık diyarına, ölüm gölgesi, kargaşa diyarına, aydınlığın karanlığı anımsattığı yere. (Eyüp 10 / 22)
Ayette cehennemin nitelikleri anlatılmaktadır. Acı çekilen, kargaşanın bulunduğu, içinde ateş yanan, zifiri karanlık bir yer. Yasa. 32/22 : « Size karşı öfkem ateş gibi tutuşup, ölüler diyarının derinlerine kadar yanacak...»

CENNET

Rab Tanrı doğuda, Aden'de bir bahçe dikti...Bahçeyi sula- mak için Aden'den bir ırmak çıktı... Rab Tanrı Aden bahçesine bakması, onu işlemesi için Adem'i oraya koydu.(Yaratılış 2 / 6, 15)
Cennetin açıklamaları, Tevrat'ın ilk bölümü olan Yaratılış'ta yer almıştır. Aden Bahçesi, diğer Yahudi kaynaklarında da ifade edildiği gibi, Tanrı'yı hoşnut edenlerin ve dünyada güzel davranışta bulunanların ödüllendirildiği sonsuz yaşam olan cennettir.

Tevrat'ın 18.kitabı Eyüp'te cehennem azabından kurtulan kimselerin durumu, şu şekilde anlatılmaktadır. 33/ 23, 26 : « Yine de insana doğruyu bildirmek için yanında bir melek, bin melekten biri arabulucu olarak bulunursa, ona lütfeder de onu ölüm çukuruna inmekten kurtar, ben fidyeyi buldum derse, eti çocuk eti gibi yenilenir, gençlik günlerine döner. Dua ettiğinde Tanrı ondan hoşnut kalır. O da Tanrı'nın yüzünü görüp sevinir. Tanrı onun durumunu düzeltir.»

TALMUD'DA "AHİRET İNANCI"

Yahudiler, Tevrat'tan sonra Talmud'u en kutsal kitap olarak kabul ederler. Yahudi şeriatının din adamları tarafından yorumlanması olan Talmud, Mişna ve Gemera olmak üzere iki bölümden oluşur. Gemera bölümü farklı ve tarihsel olarak yazıldığından Kudüs Gemerası ve Babil Gemerası olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Mişna'nın Pirke Abot bölümünde ahiret bölümünde ahiret inancı şu şekilde ifade edilmektedir. 4 / 22 : «Doğan herkes ölür ve ölenler tekrar diriltilecektir. O'nun olduğunu, suret veren olduğunu, Yaratıcı olduğunu, gelecekte vuku bulacak şeyleri önceden bilen olduğunu ve hakkı teslim etmek için hüküm veren olduğunu öğretmek, bildirmek ve bunun bilincine vardırmak için yaşayanlar mahkemeye giderler. Kuddüs olan O'nun önünde ne bozulma, ne unutma, ne taraf tutma vardır ve şunu bil ki, herşey hesaplanır. Sakın mezarının senin ikametgahın olacağı yönünde nefsin seni kandırmasın. Zira unutma ki sen, sana rağmen var edildin, sana rağmen doğdun, sana rağmen yaşıyorsun, sana rağmen ölüyorsun ve yine sana rağmen mahkemeye çıkarılacak ve Kuddüs ve Aziz olan Kralların Kralı önünde hesap vereceksin. »

Mişna'nın Sanhedrin bölümünde ise, ahiret inancıyla ilgili şu bilgiler bulunmaktadır. 10 / 2: « şu ifadelere göre, İsraillilerin tamamının ahirette (gelecek alemde olam ha ba) nasibi vardır. Ve senin kavmin, hepsi salih adamlar olacak, onlar ki, izzet bulayım diye diktiği fidan, ellerimin işidirler, diyarı ebediyen mülk edinecekler. (İşaya 60 / 21). Ahirette nasibi olmayanlar ise şunlardır : Öldükten sonra dirilişin Tevrat'ta olmadığını söyleyenler, Tevrat'ın gökten inmediğini söyleyenler...»
(Kaynak: www.ilmimercek.org)


İNCİL'DE "AHİRET HAYATI"