TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


ÖZET

Tevrat'ta insanların ölümünden sonra yaşayacakları ahiret hayatı vardır. Bunlar Kabir Alemi, Diriliş, Cennet ve Cehennemdir.

İncil'de de ahiret hayatının safhaları olan Kabir Alemi, Kıyamet, Cennet ve Cehennem bulunmaktadır.

Kur'an'da ise; Kabir Alemi, Kıyamet, Cennet ve Cehennem vardır. Kur'an İncil ile iki hususta farklılık gösterir.
1) Kur'an'da ikinci dirilişten sonra insanların yargılanmasını tek ve biricik ilâh olan Yüce Allah yapar. İncil'de ise yargılama işlemini, Baba Tanrı öz oğlu Rab İsa Mesih'e vermiştir.
2) Kur'an'a göre, cennette eşlerin karı kocalık ilişkileri devam etmektedir. İncil'de ise, erkek ile kadın arasında evlilik yoktur, onlar melekler gibidir.