Kuran'da Sevgi

ŞEYTAN

CİN VE İNSAN ŞEYTANLARI

114/6: (Şeytan) Cinlerden de olur, insanlardan da.
6/112: Biz her peygambere insan ve cin şeytanlarını düşman yaptık.


Şeytan; bağımsız bir varlık, bir benlik değildir. Bunlar cinlerden de olur, insanlardan da. İnsanların düşmanı olan kötü kuvvetlerin temsilcisi şeytanlar, şüphe ve kuruntu vererek, etkili telkinler yaparak insanları kötülüğe ve isyana sevkederler.

ŞEYTANÎ KUVVETLERİN ATASI

18/50: Hani Biz meleklere: " Ademe secde edin demiştikde İblis dışında hepsi secde etmişti. İblis, cinlerdendi. Kendi Rabbinin emrine ters düştü...
15/39-40: İblis dedi: Rabbim beni azdırmana yemin ederim ki, Yeryüzünde onlar için mutlaka süslemeler yapacağım ve onların tümünü kesinlikle azdıracağım. İçlerinden ikiyüzlülüğe sapmamış, samimi kulların bunun dışındadır.


İblis, şeytan denilen kötü kuvvetlerin atasıdır. Hz. Adem'in yaratılışından daha evvel, gözle görülmeyen özel bir ışından yaratılmış cinlerdendi. Cenâbı Allah'ın emrine rağmen Hz. Adem'e secde etmeyerek isyan etmiş böylece asi ve nankör bir kul olmuştu. İnsanların düşmanı olan İblis nasıl ki Hz. Adem'e kuruntu vererek cennetten çıkartmışsa, İblis'in nesilleri de düşmanlık yaparak, insanları imandan saptıracaklardır. Ancak gerçek iman sahiplerine, onların hiçbir hakimiyeti ve etkisi olmayacaktır.

ŞEYTANI MUSALLAT EDERİZ

43/36: Kim Rahman olan Allah'ın Kur'ân'ını körlük edip görmemezlikten gelirse, Biz ona bir şeytan musallat ederiz. Artık o, onun can yoldaşı olur.
4/119: ... Kim Allah'ı bırakıp da şeytanı yandaş edinirse açık bir hüsrana kesinlikle yuvarlanmış olur.
7/27: ... Cin şeytanı ve kabilesi, sizi kendilerini göremeyeceğiniz yerden görür. Biz şeytanları iman etmeyenlere dost kılmışızdır.
14/22: ... Şeytan şöyle dedi: Sizi (inkâra) davet ettim. Sizde benim çağrıma hemen koştunuz. O halde beni kınamayın, kendinizi kınayın...

Kim Kur'ânı Kerîm'i görmezlikten gelip, yasalarına aldırış etmez de ondan uzaklaşırsa, şeytan mutlaka onları yoldan çıkarır. Bunun neticesi de acı çekme ve azabtır.

İNSANIN DÜŞMANI

7/22: ... Şeytan size apaçık düşmandır demedim mi?
25/29: ... Şeytan insanı rezil ve perişan eden bir varlıktır.


Şeytanın yaratılıştaki temel görevi, insana düşmanlık ederek onu imandan saptırmaktır. Melekler de onun doğru yola girmesi için savaşacaktır. İşte insanın, bu iki zıt kuvvetin etkisi ile çile çekerek olgunlaşması bir yaratılış kanunudur.

ŞEYTANIN KÖTÜLÜĞÜNDEN ALLAH'A SIĞININ

7/200: Eğer şeytanın şüphe ve kuruntusu seni dürtüklerse, hemen Allah'a sığın...
16/98: Kur'ân'ı okuduğun zaman, o kovulmuş şeytandan Allah'a sığın.


Eğer şeytan; Cenâbı Allah'ın Yasa'larının aksine hareket etmen için, seni dürtükler ve kötülüğe sevketmek isterse, hemen Allah'a sığın. O kovulmuş şeytan insanın düşmanıdır ve türlü kuruntularla kandırma taktikleri uygular.

Kur'ânı Kerim okumaya başlanıldığında da, İlâhî Yasa'lar içtenlikle anlama gayreti ile şeytanın da kuruntularından kaçınılma kararlılığı gösterilmelidir.

Gerek Kur'ân okunurken ve gerekse kötü dürtüklerden korunmak için Cenâbı Allah'a sığınmalıdır. Bunun için Eûzü Besmele okunur: " Eûzü billâhi mine'ş şeytânı'r recîm: O kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. " Bu dua, orijinal Kur'ân'ın okunmasının birinci şartıdır. Kur'ân okunduğu zaman içtenlikle dinlemek te esastır. Araf 7/204: " Kur'ân okunduğu zaman onu dinleyin ve susun ki, size rahmet edilsin. " Yine Kur'ân okunması ile ilgili bir ayeti görelim. Vakıa 56/79: " Kur'ân'a ancak temizlenenler dokunabilir. " Bazı İslâm bilginleri " temizlenenler " kelimesini " dış temizlik " olarak yorumlamışlar ve " abdest " alma şartını belirlemişlerdir. Diğer bir görüşe göre de; ayette " manevi temizlik " kastedilmiştir, bu bakımdan " abdest " alınması şart değildir, görüşü vardır. Muhakkakki doğrusunu Cenâbı Hakk bilir.

ŞEYTANIN TUZAĞI ZAYIFTIR

4/76: ... Korkmayın, hiç kuşkusuz şeytanın tuzağı çok zayıftır.
59/16: ... Şeytan insana " inkâr et " der, insan da inkâra sapınca şöyle konuşur: " Ben senden uzağım, Çünkü ben Alemlerin Rabbi olan Allah'tan korkarım. "


Ey insanlar; şeytandan korkmayın, haktan ve adaletten ayrılmayın. Kur'ân'da açıklanan ilâhî yasaları tatbik ederseniz doğru yola, Allah'ın yoluna gidersiniz. Bu takdirde şeytanın aldatmacaları ve saptırmaları sizi etkileyemez. Çünkü onun tuzağı, bu gerçekler karşısında etkisiz kalır. Zaten şeytan da nankör bir kuldur, insanlara bir hakimiyeti yoktur, o da her kul gibi Allah'tan gereğince korkmaktadır.

ŞEYTAN İNANANLARA ZARAR VEREMEZ

16/99.100: Gerçek şu ki: İman edip de yalnız Rablerine tevekkül edenler üzerinde şeytanın bir hakimiyeti yoktur. Onun hakimiyeti ancak kendisine dost edinenlere ve onu Allah'a ortak koşanlaradır.
58/10: ... Şeytan, Allah'ın izni olmadıkça inananlara hiç bir zarar veremez. Mü'minler sadece Allah'a güvenip dayansın.


Gerçek iman sahiplerine şeytan hiçbir etkide bulunamaz, onları kendi sapık yoluna getiremez. Mü'minler, yalnız alemlerin Rabbi olan Allah'a sığınıp güvenmelidir.

Melek
Cin