Kuran'da Sevgi

İNSANA VERİLEN NİMETLER

Nimet; lugat anlamı olarak iyilik, lütuf, ihsan, yiyecek-içecek gibi faydalı şey, rızık demektir. Cenâbı Allah'ın insanlara bahşettiği nimetler sonsuzdur. İbrâhim 14/34: " ... Eğer Allah'ın nimetlerini sayacak olursanız, onu bitiremezsiniz... "

Biz insanlara verilen nimetlerin en büyüğünü muhakkak ki hayat teşkil eder. Hac 22/66: " Size hayat veren O'dur... " Allahü Teâlâ'nın kullarına olan lütuflarından bir bölümünü Kur'ân'dan dinleyelim. Mü'min 40/64: " Allah O'dur ki, Yeryüzü'nü nimetlerle rızıklandırdı... " Lûkman 31/20: " Allah, göklerde ve yer'de bulunan şeyleri sizin emrinize verdi ve görünür görünmez nimetleri üstünüze saçtı... " Kasas 28/73: " Rahmetin bir eseri olarak geceyi ve gündüzü sizin için oluşturdu ki; onda huzur bulasınız, O'nun lütfundan birşeyler dileyesiniz ve şükredebilesiniz diye... " Bakara 2/22: " O Rabb ki, Yeryüzü'nü sizin için bir döşek, göğü bir bina yaptı. Ve gökten bir su indirdi de onunla sizin için bir ürün çıkardı... " Mü'min 79: " Bir kısmından binek edinesiniz, bir kısmından yiyesiniz diye sizin için hayvanları yaratan O Allah'tır. Hayvanlarda sizin için daha nice faydalar var... " En'am 6/165: " Sizi Yeryüzü'nde halifeler yapan O'dur... "

Cenâbı Allah, sayılamayacak kadar bilip bilmediğimiz daha birçok nimetleri insanlara lütfetmiş, istifadelerine vermiştir. Bu nimetlerden; insanlara yakılan İki İlâhî Işık ile İnsanın Halifeliği önem taşır.

İki İlahi Işık
İnsanın Halifeliği