TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


Evreni ve tüm varlıkları yaratan Yüce Allah; insanları da başıboş bırakmamış, her topluma peygamberler göndererek onlara yasalarını bildirmiştir.

Acaba verilen İlahî kitaplar arasında ne gibi benzerlikler ve aykırılıklar bulunuyor? Bu bilgilerin doğru olarak bilinmesinin, insan ilişkilerinde büyük önemi vardı. Yüce Allah'ın "sevgi" ile yüklediği insanlar birbirini sevmeli, barışsever bir dünya kurmak için birleşmeli ve bütünleşmeliydi.

Bu kitap önsöz ile başlamış; Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an'ın ışığında bazı önemli konular, yazar Mesut Kaynak tarafından toplanarak, okuyucuların istifadesine sunulmuştur.


Ziyaretçi Sayısı