TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


ÜNİVERSİTELER'DEN MEKTUPLAR

Sevgili Okuyucular,
"Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an'dan Gözlemler" isimli çalışmamız, Üniversite kütüphanelerine de gönderilmiştir. Üniversitelerden gelen mektuplar bizi çok mutlu ettiğinden, bu ilim yuvası kuruluşlarımıza teşekkür etmek ve duygularımızı da sizlerle paylaşmak istedik.

Kitabımızın demirbaş kaydı yapılarak okuyucuların ve araştırmacıların istifadesine sunulduğu üniversite kütüphanelerinin listesi aşağıda sunulmuştur:

Saygılarımla
Mesut KAYNAK
27.12.2007


DEVLET ÜNİVERSİTELERİ

 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu
 • Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi - Afyon
 • Anadolu Üniversitesi - Eskişehir
 • Ankara Üniversitesi - Ankara
 • Atatürk Üniversitesi - Erzurum
 • Atatürk Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dekanlığı - Erzurum
 • Boğaziçi Üniversitesi - istanbul
 • Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - Sivas
 • Çukurova Üniversitesi - Adana
 • Onsekiz Mart Üniversitesi - Çanakkale
 • Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - Çanakkale
 • Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - İzmir
 • Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - Diyarbakır
 • Dumlupınar Üniversitesi - Kütahya
 • Ege Üniversitesi - İzmir
 • Fırat Üniversitesi - Elazığ
 • Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı- Elazığ
 • Gazi Üniversitesi - Ankara
 • Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep
 • Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat
 • İnönü Üniversitesi - Malatya
 • İstanbul Üniversitesi - İstanbul
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Urla
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi - Trabzon
 • Kırıkkale Üniveristesi - Kırıkkale
 • Kocaeli Üniversitesi - İzmit
 • Marmara Üniversitesi - İstanbul
 • Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - İstanbul
 • Niğde Üniversitesi - Niğde
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Samsun
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - Samsun
 • Pamukkale Üniversitesi - Denizli
 • Rize Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - Rize
 • Sakarya Üniversitesi - Sakarya
 • Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - Konya
 • Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta
 • Trakya Üniversitesi - Edirne
 • Uludağ Üniversitesi - Bursa
 • Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - Bursa
 • Zonguldak Karaelmas Üniversitesi - Zonguldak

  VAKIF ÜNİVERSİTELERİ

 • Bahçeşehir Üniversitesi - İstanbul
 • Başkent Üniversitesi - Ankara
 • Beykent Üniversitesi - İstanbul
 • Bilkent Üniversitesi - Ankara
 • İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir
 • Kadir Has Üniversitesi- İstanbul
 • Koç Üniversitesi - İstanbul
 • Sabancı Üniversitesi - İstanbul
 • Yeditepe Üniversitesi - İstanbul

  KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ

 • Doğu Akdeniz Üniversitesi - Kıbrıs