TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


ÖNSÖZ

Toplumumuzun Avrupa Birliği sürecinde bulunması, her konuda olduğu gibi dinler arasında da bilgi sahibi olmamızın önemini arttırmıştır. Acaba vahiyle gelen dinlerde ne gibi benzerlikler ve uyumsuzluklar vardır? Bunların bilinmesi toplumlar arası dostluklarda yeni ufukların açılma nedeni olabilir.

İlâhî Kitaplar incelendiğinde, yol ve yöntemdeki küçük değişiklikler dışında esasta hiçbir fark olmadığı görülmektedir. Peygamberlere indirilen kitaplar ve sahifeler birleştirildiğinde, tek ve kalın bir kitap haline de gelebilirdi. Ancak Yaratıcı Kudret isteseydi, insanlara tek bir kitap da yasalarını açıklardı, fakat böyle yapmadı. Her kitap sahibi için ayrı bir yol ve yöntem belirleyerek, toplumuna nasıl faydalı olabileceğini, her birinin insanlığın hayrı ve mutluluğu için ne gibi işler yapacağını sınamak istedi. Güzelliğin ve sevginin kaynağı Yüce Allah'ın sevgi ile yüklediği insanlar birbirini sevmeli, barışsever bir dünya kurmak için birleşmeli ve bütünleşmeliydi.

Kitabın hazırlanmasında her konu, İlâhî Kitaplar'daki bilgilerin ışığında ayrı ayrı yazılmış ve özet bölümü ile de sonlandırılmıştır. Bazı konuların ayrıntılı veya dar kapsamlı olarak yazılma nedeni, o kitaptaki verilerin çok ya da az oluşundan kaynaklanmaktadır. Bunları yansıtırken tarafsız ve tamamiyle objektif olmaya büyük özen gösterilmiştir.

Yüce Rab'bim! İznin ve lütfunla kitabımızın toplumumuza ve bütün insanlara faydalı olmasını içtenlikle dua ediyorum.


Mesut KAYNAK
Nisan 2007