TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


HZ. İSA'NIN ÖLÜMÜ

(Bkz. Bu kitap, İsa Mesih Dirildi mi?)

HRİSTİYANLIĞIN MİMARI PAVLUS MUDUR?