TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


YAHUDİ TARİHİ

Yahudiler 4000 yıllık tarihleriyle, dünyanın en eski toplumlarından biridir. Babil, Asur, Fenike ve Araplar gibi Sami ırkından gelen İsrailoğulları, önceleri göçebe bir beylik iken İbraniler olarak anılıyordu. Bugün onlar, İsrail ve Yahudi ismini kullanmaktadır. Tevrat'ta, Tanrı ile antlaşma hakkında geniş açıklamalar yaptığından, dinleri Antlaşma Dini olarak da kabul edilir. Yahudiler; Tanrı'nın seçtiği bir topluluk olduklarını, Tevrat'ın da yalnızca kendilerine verildiğini, bu gerçeğinde Tevrat'a dayandığını söylerler. İsrailoğulları, bütün ulusların ders alabilecekleri dinsel tarihe sahiptir. Yüce Tanrı ile yaptıkları antlaşmalara uygun bir hayat yaşadıklarında ödüllendirilmiş, aksini yaptıklarında da ceza görmüşlerdi. Yahudi Tarihi; aşağıdaki başlıklar altında toplanmıştır :

İlk Peygamberler Dönemi
Hz.Musa, Yeşu ve Hakimler Dönemi
Krallar Dönemi
İsrail Halkının İkiye Bölünmesi
II. Tapınak Dönemi