TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


İLK PEYGAMBERLER DÖNEMİ

Yahudi dininin tarihi, M.Ö. 1800 yıllarında Hz. İbrahim (Avram) ile başlar. Tanrı'nın lütfu ile 75 yaşındayken ona peygamberlik görevi verildi. (Bkz. Bu kitap, Hz.İbrahim) İki oğlundan Hz. İsmail Arapların, Hz. İshak'da Yahudilerin atası sayılır.

Hz. İbrahim'in vefatından sonra yaklaşık M.Ö. 1700 yıllarında, Hz. İshak dönemi başlamıştı. O, babası gibi,Tanrı'ya gönülden bağlı salih bir peygamberdi. Hz.İshak'ın da Yakub (Yakov) ve Esav adlarında iki oğlu oldu. Tanrı; iki kardeşten Yakub'u peygamber olarak görevlendirmiş, kendisine bugünkü Yahudi Devleti' nin ismi olan İsrail adını vermişti. Yasalar 32 / 26-28: « ...Tanrı Yakub'a göründü, onu kutsal kıldı ve dedi:Senin adın Yakub çağırılmayacak, İsrail olacaktır. » Yakub'un, Yusuf ve Yuda'nın da aralarında bulunduğu 12 oğlu ve bir kızı olmuştu. Bu soylar zamanla 12 beyliğe dönüşmüş ve İsrailoğulları olarak isimlendirilmişti. Yuda; Tanrı ile antlaşmaları devam ettiren bir önder olarak tarihe geçmiş, Kral Davut ve Kral Süleyman onun soyundan gelmişti. Yahudiler, Yuda'dan sonra günümüze kadar Yahudi olarak anılmaktadır.

Hz. Yusuf'un öyküsü; M.Ö. 1544 yıllarında kıskançlık sebebiyle, kardeşleri tarafından kuyuya atılmasıyla başlar. Hz. Yakub'un 12 oğlundan en küçüğü ve en sevgili olanı Hz. Yusuf, oradan geçen bir ticaret kervanı tarafından kurtarılır ve Firavun'un soylularından biri olan Potifar'a köle olarak satılır. Çok yakışıklı, akıllı ve çalışkan bir kişiliğe sahip olan Hz.Yusuf, orada kendini geliştirir. Olgunluk çağına geldiği zaman Tanrı'nın, hükmetme yeteneği ve ilim ile onu güçlendirmiş olduğu hem Tevrat'ta ve hem de Kur'an'da anlatılmaktadır. Hz. Yusuf; Firavunun gördüğü rüyayı yorumlamış, söylediği olaylar da gerçekleşince, Mısır'ın hazine bakanı olmuştu. Birçok yararlı hizmetlerde bulunmuş, daha sonraları Firavun Hz.Yusuf'un bütün ailesini Mısır'a davet etmekte sakınca görmemişti. M.Ö. 1522 yılında Baba Hz.Yakup, 11 oğlu, eşleri ve çocukları ile beraber 70 kişilik aile Mısır'a gelmiş, en güzel araziler kendilerine verilmişti. Onlar; Yahudi Ulusu'nun çekirdeğini teşkil etmiş, nüfusları hızla çoğalmıştı.

Hz.MUSA, YEŞU ve HAKİMLER DÖNEMİ