Yüce Allah'ın lütfü ile kadın ve erkek'ten yaratılan insan, birbirinin tamamlayıcısı olarak eşit haklar ile Yeryüzü'ne gönderilmiştir. Kuvvetin egemen olduğu eski devirlerde, fizik gücü zayıf olan kadına değer verilmemiş, adeta eşya gibi kullanılmıştı. Bu durum, bazı toplumlarda günümüze kadar devam etmiştir.

Acaba kadınlar hakkında Kuran'ı Kerim neler yazmaktadır? Hz.Peygamberimizin sahih Sünnet'i nasıldır? Tüm bunları bilmemiz son derece önem kazanmıştır. Böylece gerçekler ortaya çıkacak anlaşmazlıklar da sona erecektir.

Bu kitap, yazar Mesut Kaynak tarafından, Kuran'da geçen kadın ile ilgili tüm ayetlerin toplanması ile oluşmuş ve önsöz yazısı ile başlamıştır.

Yıllarca din işlerinden sorumlu Devlet Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanı olarak, Milletimizin Yüce Din'imizle aydınlanması için çok değerli hizmetler yapan, İslam Bilgini Dr. Lütfü DOĞAN'da kitabımıza Sunuş yazısı yazmış, eski Diyanet İşleri Başkanımız Mehmet Nuri Yılmaz'da mektup gönderme lütfunda bulunmuşlardır. Kendilerine sevgi ve saygılarımı arzederim.

Ziyaretçi Sayısı