Kuran'da Sevgi

AZAB

DÜNYA AZABI

10/98: ...İnandıkları zaman, onların üzerinden Dünya hayatındaki horlayıcı azabı kaldırdık.
13/33,34: Allah'a şirk (ortak) tanıdılar... Dünya hayatında bir azab var onlar için, ahiret azabı ise çok daha şiddetlidir.


Ayetlerden dünyada da bir azabın var olduğunu öğrenmekteyiz. " Evvelce geçim sıkıntısı, fakirlik çekerek horlayıcı azabı tatmakta idiler. Ancak hatalarından dönüp tövbe ederek iman ettiklerinde, memleketlerine ve kendilerine nimetler ihsan ederek onları geçim sıkıntısından ve fakirlikten kurtardık, refah dolu bir hayatla ödüllendirdik. "

Allah'a ortak koşanlara, muhakkak ki Dünyada da bir azab ve sıkıntı vardır. Ahirette ise bu azabın daha şiddetlisini tadacaklarını Kur'ân bildirmektedir.

KABİR AZABI

40/4546: ... Firavûn ailesini de azabın en beteri kuşattı. (Kabir de) Sabah akşam ateşe arz olunurlar. Kıyamet koptuğu gün de şöyle denir: Firavun ailesini azabın en şiddetlisine sokun!


Kur'ân'a göre kabir azabı vardır. Ancak iç yüzünü ve özelliklerini Cenâbı Allah bilmektedir.

CEHENNEM AZABI

67/6 : Rablerine karşı nankörlük edenler için cehennem azabı vardır...
29/54: Azabı senden acele istiyorlar. Oysa cehennem, o küfre sapanları çepeçevre kuşatmış bulunuyor.


Ahirette, Dünya hayatımızdaki yaşamımızdan dolayı hesaba çekileceğimiz Kur'ân da açıklanmıştır. Sınavı kazananların cennete gireceği; işlediği günahlardan dolayı sınavı kaybedenlerin ise cehennemlik olacağını biliriz. Cehennem azabının nasıl olacağı açıklanmamış olmakla beraber, şiddetli bir sıkıntı ve eziyete tabi olunacağını Kur'ân belirtmiştir. Nefislerini bu Dünyada arındırmayarak olgunlaşmamış olanlar, cehennem azabı ile bir tedaviye, bir işleme tabi tutulacaklardır. Bu kula uygulanan bir ceza unsuru değil onu arındıran, şeffaflaştıran bir işlem olacaktır. Cenâbı Allah'ın her varlık için sınırsız olan rahmeti, bütün alemlere ve cehennemdekilere de ulaşacaktır.

Rahmet