Kuran'da Sevgi


UYARI

Cenâbı Allah, kullarına sonsuz nimetler lütfetmiştir. Yaratılış sebebini bilmeyen, bilgisizlik içinde olan insanlara, Peygamberler vasıtasıyla uyarılarda bulunmaktadır. Araf 7/23: " (Ey Muhammed!) Bu onunla insanları uyarman için, inananlara da bir öğüt olmak üzere indirilen bir Kitap'tır... Rabbinizden size indirilene uyun! Allah'tan başkasını dostlar edinip onlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz. " ALLAH'IN SİSTEMİ ASLA DEĞİŞMEZ

48/23: ... Allah'ın sisteminde asla değişiklik olmaz.
36/62: ... Aklınızı kullanmayacak mısınız?
4/82: Kur'ânı iyice okuyup düşünmüyorlar mı?


" Allah'ın sisteminde asla değişiklik olmaz " Yüce Yaratıcı, Kur'ân ile insanlara uyarılarda bulunuyor: Kıyamete kadar değişmeyecek olan bu sistemi, bu Din'i halâ algılayamıyor musunuz? Aklınızı kullanmayacak mısınız? Kur'ân; Dünya hayatının geçici olduğunu, olgunlaşmak için buraya geldiğimizi bir müddet sonra ömrünü tamamlayan insanın, başka bir aleme göç ederek yaşamaya devam edeceğini açıklamakta dır. Yüce Allah'ın dilemesi ve ihsanı ile yaratılmış olan insan, büyük bir lütuf ile en yüceliğe, halifelik makamına getirilmiştir. Dünya'da ki bütün varlıklar insanın emrine verilmiş, onun istifadesine ayrılmıştır. Bu ilâhî nimetlerle donatılmışlığın elbette bir sorumluluğu olmaktadır. Dolayısıyla geçici heveslerin esiri ve bedene dönük yaşam tarzı ile kısacık ömrü boşa harcamadan, bütün çalışmalarımızın da hesabını vereceğimizin bilincinde olarak, Cenâbı Allah'ın istediği şekilde yaşamalı ve ebedî hayata da ona göre hazırlanmanın şuuru içinde olmalıyız.

ALLAH'TAN GELDİK O'NA DÖNECEĞİZ

19/67 : ... 0 (insan) daha önce hiçbir şey değilken, onu biz yarattık. 2/156: ... Biz Allah'a aidiz ve elbette O'na döneceğiz.
32/79: O ki, yarattığı her şeyi güzel yarattı ve insanı da başlangıçta çamurdan yarattı. Sonra O, insanın neslini bayağı bir suyun özünden yarattı. Sonra onun vücudunu güzelce tanzim etti ve ona Kendi Ruh'undan üfledi. Kulak, göz ve kalp verdi.
6/62: Öldükten sonra insanlar, gerçek sahipleri olan Allah'a teslim edilirler. Dikkat edin! Hüküm yalnız O'nundur...


Ayetlerden, bu Dünyaya "Nereden geldik?" sonra "Nereye gideceğiz?" gibi soruların cevapları açık bir şekilde anlaşılmaktadır. İnsanoğlu, Cenâbı Hak tarafından daha hiçbir şey değilken, Kendi özellikleri ile donatılarak en güzel bir şekilde yaratılmış ve ona her türlü nimetler sunulmuştur.

Dönüşümüz de bizleri yaratan Cenâbı Hak'ka olacaktır. Sonunda hepimiz Yüce Yaratıcı'nın huzurunda toplanacağız. İşte o zaman, bu Dünyada işlediğimiz fiillere göre ceza veya ödül göreceğimiz gerçeği vurgulanmaktadır.


İlahi İmtihan