Kuran'da Sevgi

MUHSİNLER

İhsan; iyilik, lütuf, bağışlamak, güzel düşünüp güzel davranmak, Allah ile her an beraber olma şuuru ile yaşamaktır. Muhsin ise, ihsan eden, iyilik eden, güzel düşünüp güzel davranan demektir. Hüsn yani güzellik, evrenin temel yaratılma sebebidir. İlâhî Güzel; bilinmek isteyince açılıp saçılarak kâinatı yaratmış, varlıklara da sonsuz güzelliğini yansıtmıştır. Kur'ânın açıkladığı 99 güzel isminden biri de Muhsin olan Cenâbı Allah, güzeli ve güzellik sergileyenleri sever. Her kimde muhsin özellikleri varsa, onda İlâhî Kudret'ten bir görüntü, bir işaret var demektir. Güzellik Kur'ân'ın ana kavramlarındandır.

ALLAH MUHSİNLERİ SEVER

2/195: ... Güzel düşünüp güzel işler yapın. Çünkü Allah, güzellik sergileyenleri (muhsinleri) sever.
29/69: ... Allah, güzel düşünüp güzel davrananlarla mutlaka beraberdir.
31/22: Güzel düşünüp güzel davranarak kendini Allah'a veren kimse, şüphesiz ki en sağlam kulpa sarılmış olur...
3/148: Allah da onlara hem Dünya nimetini verdi, hem de ahiret sevabının en güzelini. Allah, güzel düşünüp güzellik sergileyenleri sever.


Muhsinler, Cenâbı Allah'ın sevgisine erişmiş mutlu kullardır. Onlar kopmaz bir ipe Allah'ın ipine bağlanmış olurlar. Hem bu dünyada mutluluk ile ve hem de ahirette yani dünyadan sonraki alemde kurtuluşa erdirilerek ödüllendirileceklerdir.

GÜZELLİĞİN KAYNAĞI YÜCE ALLAH

32/7: Allah, yarattığı herşeyi güzel yaratmıştır.
95/4: Biz insanı, gerçekten en güzel biçimde yarattık.
23/14: ... Yaratıcılık mertebelerinin en güzelinde olan Allah'ın şanı ne yücedir.
5/50: Gerçeği görebilen bir toplum için, Allah'tan daha güzel hüküm veren kim vardır?
22/58: Allah, rızık verenlerin elbette ki en hayırlısıdır.
2/138: Allah'tan daha güzel boyalayan, donatan kim var?
67/3: ... Rahman olan Allah'ın yaratışında hiçbir uygun suzluk göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk göre biliyor musun?
39/23: Allah; ayetleri birbirine benzeyen ve yer yer tek rar eden Kur'ânı Kerîm'i, sözlerin en güzeli olarak indirmiştir...
39/18: Ey Muhammed! Dinleyip de en güzel söze uyan kullarıma müjdele. İşte Allah'ın doğru yola eriştirdiği onlardır...
7/180: En Güzel İsimler (Esmaül Hüsna) Allah'ındır. O'na o isimlerle dua edin...


Tüm güzelliğin kaynağı Cenâbı Allah'ın; yarattıkları güzel, rızıkları güzel, hükmü güzel, boya ve donatımı güzel, Kitab'ı güzel, sözleri güzel, isimleri güzeldir. Cenâbı Hakk'ın isim sıfatları Kur'ânı Kerîm'de Esmaül Hüsna yani En Güzel İsimler olarak geçmektedir. Rahman, Rahîm, Rab, Hak, Alim, Muhsin gibi.

ÇİRKİNLİĞİN KAYNAĞI DA İNSANDIR

4/79: Sana ne güzellik ve iyilik gelirse Allah'tandır. Sana ne çirkinlik ve kötülük dokunursa kendindendir.
30/41: İnsanların kendi ellerinin yaptıkları çirkin işler yüzünden karada ve denizde bozgun çıktı. Allah, onlara yaptıklarının bir kısmının cezasını tattırıyor ki, belkide tuttukları çirkin yoldan dönerler.
42/30: Başınıza gelip çatan her musibet (felâket), kendi ellerinizle işledikleriniz günahlar yüzündendir. Allah, yine de çoğunu affeder.
35/45: Eğer Allah, yaptıkları yüzünden insanları hemen cezalandırsaydı, Yeryüzünde hiçbir canlı bırakmazdı. Fakat Allah, onları belirtilmiş bir süreye kadar erteliyor...


Cenâbı Allah; tüm varlıkları mükemmel bir güzellikte var etmiş, aralarında mucizevi bir ahenk ve denge kurmuştur. Mülk 67/3 : " O ki, birbiri ile uyum ve ahenk içinde yedi gökleri yaratmıştır. Çok merhametli olan Allah'ın yaratışında hiçbir uygunsuzluk göremezsin. Gözünü çevir bir bak, bozukluk görebiliyormusun? " diye buyurmuştur. Kur'ânı Kerîm'in vurguladığı gibi yaratılışta mükemmel bir güzellikte olan varlığı ve hayatı çirkinleştiren ise, insanların kötü dşünce ve fiillerinin sergilenmesinden oluşmaktadır. Başka bir deyişle kötülüğün ve çirkinliğin kaynağı insanlardır. İnsanoğlu, güzellik ve iyilik yapıyorum diye; doğayı ve çevre güzelliklerini perişan etmiş, denizleri kirletmiş, havadaki ozon tabakasını delmiştir. Ayrıca yaşadığımız Yeryüzünde bu kadar kötülük, çirkinlik ve zulümler de nereden çıkmaktadır? Bunlar insanın düşmanı olan bilgisizlik, nefs ve şeytanın etkisiyle kaynaklanan insan elinin ürünüdür. Maide 5/90-91 : " Ey iman edenler! Uyuşturucu, kumar, fal okları şeytan işi birer pisliktir; bunlardan uzak durun ki kurtuluşa eresiniz. Şeytan; uyuşturucu ve kumara sokularak aranıza düş manlık ve kin yerleştirip sizi Allah'ı anmaktan, namazdan geri çevirmek ister... "

İnsanlar; yaratılışın iki zıt kuvveti olan çirkinlik ve güzellik'in çarpışması neticesi ezilerek, yoğrularak, çile çekerek olgunlaşır ve kemale ererler. Bu yaratılış kanunu, ilâhî sistemin değişmez göstergesidir. Günahlara karşılık yüce Allah'ın verdiği ceza, insanların kendi elleri ile işledikleri suçların neticesidir. " Hayır ve şer Allah'tandır. " sözünün sırrına eren, nefsini arındırarak ilâhî ahlâk özelliklerini kazanmış muhsinler; bu zıtlıklar neticesi kemale ermiş, bütün amellerinde güzellik sergilediklerinden kurtuluşu yakalamış yüce benliklerdir. (Bkz. Bu Kitap, Yaratılış Kanunları)

HEP İHSAN ÜZERE OL!

28/77: Allah, sana ihsan ettiği gibi, sen de ihsan et!...
16/90: Allah, adaleti ve ihsanı emreder...
55/60: İhsanın karşılığı ihsandan başka ne olabilir ki?
16/128: Allah... ihsan üzere olanlarla beraberdir.


İslâm bilginlerine göre ihsan, Allah ile her an beraber olma şuuruna ererek yaşamaktır. Cenâbı Allah en güzel bir şekilde yarattığı insandan güzel düşünmesini, güzel davranmasını, hep iyilik ve yardım etme halinde bulunmasını istemektedir. Nasıl ki Allah bizlere devamlı ihsan ediyorsa, kullarının da ihsan üzere olmasını emretmektedir. Cenâbı Allah lütuf ve bağışını; melek ve cin aracılığı ile olduğu gibi, muhsin mertebesine ulaşmış kullarıyla da ihsan etmekte, bu görevi onlara vermektedir.

GÜZEL DAVRAN GÜZEL SÖZ SÖYLE!

28/77: ... Allah'ın sana güzel davrandığı gibi, sen de gü zel davran...
16/90: ... Allah, iyi ve güzel davranmayı...emreder...
2/83: ... Anne-babaya, akrabaya, yetimlere, yoksullara iyilik ve güzellikle yardımda bulunun. İnsanlara güzel söz söyleyin...
4/148: Allah, çirkin sözün açıklanmasını sevmez...


Cenâbı Allah bizlere nasıl güzel davranıyorsa, bizler de bir birimize aynı şekilde güzel davranmamız öğütlenmektedir. Muhtaç ve yoksullara da iyilik ve güzellikle yardım edilmesi bildirilmektedir. İnsanlara çirkin ve kötülük yerine, mutlaka iyilik ve güzellik üzere davranışlar sergilenmelidir. Konuşurken bile kullanılan sözler çok önem taşır. Kötülüğün söz ile dahi ifadesini Cenâbı Allah sevmez, sözde de güzellik ve iyiliği açıklayan kelimeler kullanılmalıdır. Kötü söz, sövme, kalp kırma çok çirkin davranışlardır. Böyle bir hata yapılmışsa, mutlaka pişmanlık duyularak önce o şahıstan özür dilenmeli, sonra da Allah'a tövbe etmelidir.

GÜZELLİĞİ EMRET ÇİRKİNLİĞİ YASAKLA!

3/104: İçinizde öğle bir topluluk bulunmalı ki, iyiliği ve güzelliği emretsin, kötü ve çirkini yasaklasın. İşte onlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir.
31/17: Yavrum; namazı kıl, iyiliği ve güzelliği emret, çirkinlik ve kötülüğü yasakla, başına gelene sabret. Çünkü bunları yapabilmek, kararlılığı gerektiren önemli işlerdendir.


Kur'ân muhsinler için, şahsi kulluğun dışında yapılması gereken çok önemli bir prensibi vurguluyor: Güzelliği emret çirkinliği yasakla. İnfak, namaz, zekât, sabır, dürüst olma v.s. ibadetler ile sorumluluğumuz bitmiyor. İlahi yasaları çok iyi uygulamalı ve başkalarını da öğretmeliyiz. Cenâbı Allah'ın Dini'ne yardım etmek için, bilmeyenlere de bildirmek mecburiyetindeyiz. Örneğin Kur'ân'ın tefsir ve çevirileri uzman İslâm bilginleri tarafından büyük bir titizlikle, mümkünse heyetler oluşturularak ve manası açık olmayan ayetlere de çağımıza uygun yorumlar getirilerek yapılmalı, çocuklardan büyüklere kadar kolaylıkla anlaşılabilen muhkem Kur'ân ayetlerinin esas alındığı muteber yardımcı kitaplar hazırlanmalı, onlar Allah rızası için en ücra küçük topluluklara kadar ulaştırılarak okunmaları temin edilmelidir. Muteber Dinî bilgiler; herhangi bir sebep ile dini eğitimini tamamlayamamış müslüman kardeşlerimize aktarılmalı, böylece onlar da bilgilendirilerek uyarılmalıdır. Muhammed 47/7 : " Ey iman sahipleri! Eğer siz Allah'ın Dini'ne yardım edersiniz, Allah'ta size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır. "

İman; yalnız gönülde bırakılmadan iyilik ve güzellik sergileyerek kulluk etmek, başkalarına da doğruyu tavsiye etmek, ibadetin en mükemmelidir. Cenâbı Allah; isyankârlığa sapmış, çöküntü ve karamsarlıklarla perişan, terörizm, beyaz zehir, alkol, sapık ilişkilerle zamanını geçiren ekonomik zenginliğe erişmiş toplumlar ile açlık ve sefalet içinde kıvranan, tembel, inançsız, korku ve stres içinde yaşayan insanlara Asr Suresinde mucizevî bir şekilde şöyle seslenmektedir : " Andolsun zamana ki, insan mutlak bir zarardadır. Ancak iman edip, iyi ameller işleyenler ve birbirine hep doğruyu tavsiye edenler, sabrı tavsiye edenler bunun dışındadır. "

ÇİRKİNLİKLERİ GÜZELLİKLE SAV!

41/34: Güzellikle çirkinlik, iyilikle kötülük bir olmaz. Kötülüğü en güzel tavırla sav. O zaman görürsün ki, seninle arasında düşmanlık bulunan kimse, sımsıcak bir dost gibi oluvermiştir.
11/114: ... Güzellikler çirkinlikleri silip süpürür. İşte bu Allah'ı ananlara bir öğüttür.
28/54: İşte böylelerine ödülleri, sabrettikleri için iki defa verilir. Onlar, çirkinliği güzellikle karşılayıp savarlar...


Kur'ân, devamlı olarak çirkini güzellikle değiştirmeyi öğütlüyor. Çirkinlik ve kötülükten sonra güzellik ve iyilik sergilemek ile kötülükler yok ediliyor. Kötülükler ancak güzellikle savılır.

GÜZELLİK SERGİLEYENLERİN ÖDÜLÜ

10/26: Güzel düşünüp güzel davrananlara, daha iyisi ve üstünü verilir. Onların yüzlerine ne bir leke bulaşır, ne de bir horluk gelir. İşte onlar cennet ehlidir ve orada onlar ebedi kalacaklardır.
6/160: Kim ortaya iyilik ve güzellik koyarsa ona on katı verilir, ortaya kötülük koyan ise sadece getirdiğinin dengiyle cezalandırılır...
12/56: ... Biz, dilediğimiz kimseye rahmetimizi ulaştırırız; güzel düşünüp güzel davrananların da ödülünü veririz.


Cenâbı Allah, ilâhî bir yasayı açıklıyor: Güzel düşünüp güzel davrananlara aynısı ile karşılık vermiyor. Ondan çok daha fazlası ile ödüllendiriyor. Cenâbı Hakk; rahmetini, sevgisini muhsinlerden esirgememektedir.

SALİH AMEL SERGİLEYENLER