KURAN'DA SEVGİ

Evrenin yaratılma nedeni olan sevgi, Kur’an’ın temel kavramlarındandır. Sevgi, Yüce Yaratıcı’nın rahmet denizinden varlıklara yansıttığı eşsiz bir duygudur. Güzelliğin ve sevginin kaynağı Cenab’ı Allah, kainatı sevgi üzerine yaratmış, insanlara da sevgi duygusunu en büyük güç ve kudret olarak vermiştir. Yavrusunu, korumak için çok daha güçlü düşmanlarına saldırarak kendini feda eden anaların ve çevresini parçalayan en vahşi hayvanların bile yavrularına olağanüstü yakınlıkları hep sevgi sırrının yansımalarıdır.

Kur’an, Cenab’ı Allah ile insan arasındaki ilişkilerin temelini hep sevginin oluşturduğunu belirtmektedir. Maide 5/54 : «…Allah, sevdiği ve Kendisini seven…» ayeti ile de Allah ile kul arasındaki sevgi ilişkisi vurgulanmaktadır. Cenab’ı Hakk’a yakınlaşmanın esasında korku ve menfaatin dışında ancak gerçek bir sevgi vardır. Bakara 2/165 : «İnsanlar içinde öyleleri vardır ki, Allah’ın dışında bazılarını Allah’a eş tutarlar, onları Allah’ı sevmiş gibi severler. İman sahiplerinin ise Allah’a sevgisi her şeyden daha fazla, her şeyden daha kuvvetlidir.» Kulun kemal mertebesindeki Allah sevgisi her sevginin üstünde Allah aşkıdır. Güzelliğin ve Sevginin Kaynağı Yüce Yaratıcı, sevginin odak noktası olmalı, diğer varlıklar ancak ikinci derecede sevilmelidir.

İman ve ibadet, Yaratan ile yaratılanın sevgi alışverişinden başka bir şey değildir. Kulun iman etmesi, gönlündeki sevgi ateşinin yanması ile başlar. Hucurat 49/7 : «Allah, imanı size sevdirmiş ve onu gönüllerinizde süslemiştir…»Sevginin Kaynağı Cenab’ı Allah; çok sevdiği kullarının dualarına, yakarışlarına onların dileklerini yerine getirerek cevap verir. Bakara 2/152 : «Siz Beni anın ki Ben de sizi anayım.»

Kur’an’da sevgi; genel anlamda rahmet kelimesi ile belirtilmiştir. Rahmet, Allah’ın tavrı ve temel özelliğidir. Enam 6/54 : « …Rab’biniz rahmeti Kendisine bir tavır olarak yazdı… » ve Araf 7/156 : «…Rahmetime gelince, O her şeyi topyekün sarıp kuşatmıştır. » Cenab’ı Allah’ın rahmet kökünden türeyen rahman ve rahim sıfatları, bağış ve lütuf ile birlikte aşk, sevgi ve şefkat gibi anlamlarını da içerir. Yüce Yaratıcı’nın sonsuz sevgisi; insan, hayvan, melek-şeytan, dost-düşman diye hiçbir ayrım yapmadan bütün varlıkları kuşatmış, her yaratılanı da koruması altına almıştır. Zaten yaratılış ve devam eden oluşun var edilme sebebi de sevgi değil midir?

Yüce Yaratıcı; kimleri merhamete layık bularak sever, hangi sıfatlara sahip olanları da sevmez? Kur’an geniş olarak Allah’ın insanlarda olmasını istediği veya olmasını istemediği özelikleri vermiştir.

Allah’ın Sevdikleri :

Ali İmran 3/76 : …Allah, takva sahiplerini sever.
Ali İmran 3/76 : …Allah, muhsinleri sever.
Meryem 19/96 : …İman edip salih amel işleyenleri, Rahman sevgili kılacaktır.
Bakara 2/222 : …Allah çok tövbe edenleri sever.
Ali İmran 3/146 : …Şüphesiz Allah, sabredenleri sever.
Ali İmran 3/159 : …Allah, tevekkül edenleri sever.
Hucurat 49/9 : …Şüphesiz ki Allah adil olanları sever.
Bakara 2/222 : …Allah, temizlikte, titizlik gösterenler sever.


Allah’ın Sevmedikleri : Ali İmran 3/57 : …Allah, zalimleri sevmez.
Ali İmran 3/32 : …Allah, kafirleri sevmez.
Maide 5/64 : …Allah, bozguncuları sevmez.
Nahl 16/23 : …Şüphesiz Allah, kibirlileri sevmez.
Nisa 4/36 : …Allah, kasılıp böbürlenen şımarıkları sevmez.
Enfal 8/58 :…Allah, hainlik edenleri sevmez.
Enam 6/141 : …Allah, israf edenleri sevmez.


İNSAN DA SEVGI