ALLAH KATINDA EN DEĞERLİ İNSAN

Kur’an’ı Kerim bu sorunun cevabını açık olarak vermektedir: Takva sahipleri.
…Muhakkak ki, Allah yanında en değerli olanınız, takvaca en ileri olanınızdır… (Hucurat 49/13)
…Allah, takva sahiplerini sever. (Ali İmran 3/76)
Hiç kuşkusuz ki Allah, takva sahipleri ve ihsanda bulunanlarla beraberdir. (Nahl 16/128)
Hac vakti bilinen aylardır… Hac seferinize yetecek miktarda yanınıza azığınızı (yiyeceğinizi-paranızı) alın. Elbette en hayırlı azık da takvadır. (Bakara 2/197)
Ey Ademoğulları! Size ayıp yerlerinizi örtecek örtü ve bir de süs elbisesi indirdik. Fakat takva elbisesi hepsinden hayırlıdır. (Araf 7/26)
Biliniz ki Allah’ın velilerine (dostlarına) korku yoktur, onlar üzülmeyecekler de. Onlar, iman edip takvaya sarılmış olanlardır. Dünya hayatında da ahirette de müjde vardır onlara. Allah’ın kelimelerinde değişme olmaz. İşte bu, büyük kurtuluşun ta kendisidir. (Yunus 10/62-64)
Rab’binizden bir bağışlanmaya ve genişliği göklerle yer kadar olan cennete doğru yarışır gibi koşuşun. O takva sahipleri için hazırlanmıştır. (Ali İmran 3/133)

Takva; korunma, sakınma, korkma demektir. Yüce Yaratıcı’ya karşı sorumluluk duyarak, her türlü günahlardan kendini korumanın niyeti ve gayreti içine girmektir. Allah’ın rıza ve sevgisini kazanabilmek için O’na sığınarak emirlerine sımsıkı sarılmak, yasaklarından da korunmaktır. Takvada öncelikle, insanın Yaratıcı’sına karşı minnet ve şükran borcunu hissederek kul olduğunu sezme bilincine ermesidir.

Takva, ibadetin ruhu ve özüdür. Allah’ın Resulü örnek alınarak iman da ve hareketlerde mükemmellik sergilenir. Böyle bir gayret içinde olan müminler, nefislerinin kötü sıfatlarından kurtularak kazandıkları takva özellikleri ile kemale erer.

ALLAH'A İMAN