AHİRET HAYATI

Ahiret hayatı; ölümden sonra başlayıp sonsuza kadar devam edecek olan hayata denir. İnsanların ölümden sonra da yaşamlarının devam edeceğine iman etme ile dünya hayatlarında işledikleri bütün fiillerin hesabını vereceklerine inanmaktır. Ölüm; insan gibi mükemmel bir varlığın, halifelik mertebesindeki bir benliğin yok olması değil, bir boyut değiştirme ile iğreti ve geçici bedenin terk edilmesi, bir alemden diğer bir aleme göç etme olayıdır. Yüce Allah, ahiret hayatını birçok ayetlerle açıklığa kavuşturmuştur:

…Öleni diriltme Allah üzerinde hak bir vaattir. Fakat insanların çokları bilmezler. (Nahl 16/38)
Biz gerçekten sizi boş yere yarattığımızı ve Bize döndürülmeyeceğinizi mi sandınız? (Müminün 23 /115)
…Verdiği sözü, Alalh’tan daha iyi yerine getirebilecek kim vardır? (Tevbe 9/111)

Ahiret hayatı ilkinden yani kısacık dünya hayatından daha hayırlı olacak, orada yaratılış ve oluş sırrı olarak Allah’a ibadet ve takâmül devam edecektir. Ahiret hayatı iki kısımdır. Birincisi Kabir Hayatı, ikincisi de Kıyamet Sonrasıdır.

KABİR HAYATI