TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


İNCİL'DE "TANRI KORKUSU"

Bedeni öldüren, ama canı öldürmeyenlerden korkun. Canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen Tanrı'dan korkun. (Matta 10 / 28)
Kuşaklar boyunca kendisinden korkanlara merhamet eder. (Luka 1 / 50)

İmanlılar topluluğu RAB korkusuyla esenliğe kavuştu. Elçilerin İşleri 9 / 31 : «Bütün Yahudiye, Celile ve Samiriye'de ki inanlılar topluluğu esenliğe kavuştu. Gelişen ve RAB korkusu içinde yaşayan topluluk Kutsal Ruh'un yardımıyla sayıca büyüyordu.»


KUR'AN'DA "ALLAH KORKUSU"