TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


KUR'AN'DA "ALLAH KORKUSU"

Kur'an'ı Kerim'de Allah korkusu; Allah'tan Korkanlar ve Allah Kendisinden Korkmayı Emreder başlıkları altında toplanmıştır.

ALLAH'TAN KORKANLAR

Onlar ki (peygamberler) Allah'ın mesajlarını tebliğ edip, O'ndan korkarlar, Allah'tan başka hiç kimseden korkmazlar. Hesap sorucu olarak Allah yeter. (Ahzab 33 / 39)
Ey Peygamber, Allah'tan kork, inkâr edenlere ve iki yüzlülere uyma. şüphesiz Allah herşeyi bilmektedir, hikmet sahibidir. (Ahzab 33 / 1)

İlâhî yasaları insanlara bildiren, toplumun en mükemmel varlıkları olan peygamberler, Allah'tan çok korktukları gibi, RAB' bin de en sevdiği kullarıdır. Peygamberler, Yaratıcı Kudret'ten başka hiç kimseden korkmazlar. Allah'ı da ençok sevenler onların ta kendileridir.

Allah'tan korkan kimselere “RAB'bimiz ne indirdi?” denince, “iyilik” derler. Bu dünyada iyilik yapanlara güzel ödül vardır. Ahiret yurdu ise daha hayırlıdır. Allah'tan korkup sakınanların (Takva sahiplerinin) yurdu ne güzeldir. (Nahl 16 / 30)
...Allah'tan korkun ve bilin ki Allah, kendisinden korkup sakınanlarla (Takva sahipleriyle) beraberdir. (Bakara 2 / 194)

Allah'tan en çok korkanlar peygamberler, sonra da kötülüklerden korunup sakınan, O'nun yasalarını, buyruklarını yerine getiren takva sahipleridir. Takva sahipleri; Allah'ın Resulü'nü örnek alarak ibadeti ve insanlara hizmeti eksiksiz yerine getirir, iman ve hareketlerde mükemmellik sergiler. Ali İmran 3 / 76 : «...Allah takva sahiplerini sever.» Allah'tan çok korkanlar, RAB'bi çok seven ve çok sevilenlerdir.

ALLAH KENDİSİNDEN KORKMAYI EMREDER!

Gücünüz yettiğince Allah'tan korkun, buyruklarını dinleyin, itaat edin ve kendi iyiliğinize olarak Allah yolunda harcayın... (Tegabün 64 / 16)
Görmedikleri halde RAB'lerinden içleri titreyerek korkanlara gelince, onlar için bir bağışlanma ve büyük bir ödül vardır. (Mülk 67 / 12)

Yüce Allah inananlara; bütün güçleriyle, umutla, titreyerek kendisinden korkulmasını emrediyor. İşte o zaman RAB'bin yasaları, buyrukları yerine getirilecek, O'nun rızası ve sevgisi de kazanılmış olacaktır. Aksi yol ise; şeytan ve nefse uyularak kötü işler yapılacağından, kulun ceza görmesi de hak olacaktır.


ÖZET