TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


YUHANNA İNCİLİ

Yuhanna İncili'nin diğer Sinoptik İnciller'den çok farklı, apayrı bir dünyası vardır. Hz.İsa'nın kimliği hakkında önemli değişik yorumları yanında, ayrı bir dini inancı yansıtır. Gerek tertibi gerekse konuların, olayların anlatımında kendine özgü biçimiyle, çarpıcı bir kitap niteliğindedir.

Hıristiyanlar, Dördüncü İncil'in havari Yuhanna tarafından 90 yıllarında Efes'te yazılmış olduğunu söyler. İncil'de açıklandığı gibi Zebedi'nin oğulları olarak bilinen Yuhanna ve Yakup, balıkçılık yaparken Hz.İsa tarafından elçi (havari) olarak seçilmişti.

Birçok araştırmacılar da, Yuhanna İncili'nin birinci yüzyılın sonları ile ikinci yüzyılın başlarında, yaklaşık 100 yıllarında yazıldığı görüşündedir.

Çağdaş araştırmacılar, Dördüncü İncil'i havari Yuhanna'nın yazdığını kabul etmez. Birinci neden yaş durumu sorunuydu. Hz.İsa 30 - 35 yıllarında bu dünyadan ayrılmış, İncil ise 65-70 yıl sonra yazılmıştı. Yuhanna 20 yaşında iken havari seçilmiş olsa, o zaman, 90 yaşında iken İncil'i yazmış olurdu ki bu da mümkün görülmemektedir. İkincisi ise dil problemiydi. İncil, çok iyi bir Grekçe ile kaleme alınmıştı. Balıkçılıkla uğraşan, yeterli eğitimi olmayan ve Aramice dili ile konuşan bir kimse tarafından böyle üst düzeyde mükemmel ifadelerle Grekçe yazılması mümkün müydü? Ayrıca yazar, kimliğini vermemiş, İsa'yı tanıdığını, onun elçisi olduğunu söylememiş, sözde yazdığı İncil'de havari Yuhanna'dan bahse derken, kendinden değil de başka birisinden bahsediyormuş gibi üçüncü şahıs kalıbı kullanmıştı.

Uzmanlar; Dördüncü İncil'in eğitim seviyesi yüksek, Yunan felsefesini iyi bilen bir yazar tarafından 100 yıllarında kaleme aldığı görüşünde birleşirler. Yazar, eğitimli, felsefi yönü kuvvetli bir Yunanlıydı ve İncil'i Yunanlı Hıristiyanlar için yazmıştı.

İncil araştırmacısı James Still, 'Yuhanna İncil'i ve Hz. İsa'nın Yunanlaştırılması' isimli makalesinde şöyle yazmıştı : « Yuhanna İncili, ikinci yüzyılın başlarında Yunanlı Hıristiyanlar için yazıldı. Bu yeni inananlar, daha eğitimli, daha zengin kişilerdi. şehirlerinde yaşayan diaspora Yahudilerini küçümsüyorlar, buna karşılık Roma yönetiminden saygı görüyorlardı. Bu nedenle Yuhanna'nın yazarı, Sinoptik İnciller'de yer alan ve Hz. İsa'yı Yahudilerin Mesihi olarak tanıtan pasajları çıkardı... İnsanüstü bir İsa figürünü ortaya koydu. Önceki Sinoptik İnciller Hz. İsa'nın Yahudilerin Mesihi, Hz.Davud'un soyundan gelen ve İsrail'i kurtaracak kişi olduğunu vurgulamışlardı. Yuhanna'nın yazarı ise, Yunanlı Hıristiyanları memnun etmeyen tüm bu Yahudi kavramlarını yok etti, Hz.İsa'nın Filistin ve Hz.Davud soyu ile ilgili olan bağlantılarını sildi...Bugün bilinen Hz.İsa'yı ortaya çıkarmış olan Yunan felsefesinin etkisini Yuhanna'da çok açık bir biçimde görürüz. Tam anlamıyla Yunanlaştırılmış ve Tanrı'ya eşit gibi gösterilmiş bir Hz.İsa portresidir bu. »

Dördüncü İncil'in yazarı da, diğer İnciller'in istifade etmiş olduğu kaynakları kullandığı kabul edilir. Ancak Pavlus'un Mektuplarından çok etkilenmiş, Hz.İsa'yı ilâhlaştırmış, üçleme (teslis) inancının temellerini oluşturan kavramlara kitabında geniş yer vermiştir. Yazar; Greko-Romen kültürü ile yetişmiş insanların hakim olduğu bir ortamda Pavlus'un düşüncelerini, onun bıraktığı yerden almış, genişleterek kuvvetlendirmişti.

Bugün Hıristiyanlığın esasını teşkil eden üçleme inancı, Pavlus'un ektiği tohumların Dördüncü İncil'de yeşermesiyle hayat bulmuştur.

İNCİL GÜNÜMÜZE NASIL ULAŞTI ?