TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


ÖZET

Tevrat ve Zebur'a göre kurtuluşa ermek, Tanrı'nın kurallarını yerine getirmek, temel yasa olan On Buyruğu uygulamakla ve Tanrı'nın lütfu ile mümkün olur.

İncil'de kurtuluşla ilgili üç öğreti vardır. Birincisi Tevrat ve Zebur'da olduğu gibi Tanrı'nın yasalarını, öncelikle de On Buyruğu yerine getirmekle elde edileceğini açıklar. Bu gerçek Matta, Markos, Luka ve Yuhanna İncilleri'nde vardır. İkinci öğreti de Tanrı kurtuluşa erecekleri önceden belirlemiştir. İnsanların özgür iradeleriyle yapacakları tüm gayretler bu neticeyi değiştirmeyecektir. Üçüncü öğreti de kurtuluşu kazanmanın Tanrı'nın kurallarını uygulamakla değil, sadece Rab İsa Mesih'e iman etmekle mümkün olduğunu belirtir. Tanrı'nın biricik Oğlu'nu doğal günahların bağışlanması için dünyaya gönderdiğine, İsa Mesih'in kendini kurban ederek çarmıhta öldüğüne, sonra da dirildiğine iman etmekle sonsuz yaşam kazanılmış olur.

Kur'an; kurtuluş şartının Tevrat, Zebur ve İncil'in birinci öğretisinde olduğu gibi, Allah'ın buyruklarını yapmakla ve lütuf ile mümkün olduğunu açıklar. Sonsuz yaşamın yeterli, orta ve en üst olmak üzere mükemmelleşen şartları vardır.


AHİRET HAYATI