TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


ZEBUR'DA "KURTULUŞ"

Kurtuluş kötülerden uzaktır, çünkü senin kurallarına yönelmiyorlar. (Mezmur. 119 /155)
Gerçek onun kurtarışı Kendisinden korkanlara yakındır. (Mezmur. 85 /9)
Doğruların kurtuluşu Rab'den gelir. (Mezmur. 37/39)

Rab'bin kurallarına yönelmeyen kötü kimseler kurtuluşa erdirilmeyecek; ancak Tanrı'dan korkan, O'nun yasalarını uygulayan doğrular Yüce Yaratıcı'nın lütfu ile sonsuz yaşama kavuşacaktır. Bir yaptırım kitabı olmayan Zebur'da, Tevrat'ta ki yasalar esas alınmıştır. Bu bakımdan On Buyruk, Zebur için de kurtuluş şartıdır. Mezmur. 118 / 19,21: « Açın bana adalet kapılarını, girip Rab'be şükredeyim. İşte budur Rab'bin kapısı! Doğrular girebilir oradan. Sana şükrederim, çünkü bana yanıt verdin, kurtarıcım oldun.»


İNCİL'DE "KURTULUŞ"