TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


TEVRAT'TA "KURTULUŞ"

...O benimle sonsuza dek kalıcı, her yönüyle düzenli ve güvenilir bir antlaşma yaptı. Kesin kurtuluşa ve her dileğime kavuşmamı O sağlamayacak mı? (2.Samuel 23/5)
Rab uymanızı buyurduğu antlaşmayı, yani On Buyruğu size açıkladı. Onları iki levha üzerine yazdı. (Yasa 4 / 13)

Yüce Tanrı ile İsrailoğulları'nın yaptıkları antlaşma kurtuluşlarını sağlıyordu. Antlaşma kurallarının esasını On Buyruk teşkil etmişti. Rab'be ortak koşmadan iman edip de bu yasaları uygulayanlar, Tanrı'nın lütfu ile sonsuz yaşama kavuşturulacaktı. Tevrat'ta kurtuluşun şartı olan On Buyruk şöyledir :

Çıkış 20/1, 7: « Tanrı şöyle konuştu: Seni Mısırdan, köle olduğun ülkeden çıkaran Tanrın Yahve Benim. 1) Benden başka Tanrın olmayacak. 2) Put yapmayacaksın, putların önünde eğilmeyecek, onlara tapmayacaksın. 3) Tanrı'nın adını boş yere ağzına almayacaksın. 4) Altı gün çalışacak bütün işlerini yapacaksın, ama yedinci gün Bana, Tanrın Rab'be şabat Günü olarak adanmıştır. 5) Annene,babana saygı göstereceksin. 6) Adam öldürmeyeceksin. 7) Zina etmeyeceksin. 8) Çalmayacaksın. 9) Komşuna karşı yalan yere tanıklık etmeyeceksin. 10 ) Komşunun hiçbir şeyine göz dikmeyeceksin.»


ZEBUR'DA "KURTULUŞ"