TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


ÖZET

Tevrat'ta “İnsan Sevgisi” hakkında az bilgi verilmiştir.

Zebur'da ise bu konuda bilgi bulunmamaktadır.

İncil ve Kur'an'da “İnsan Sevgisi” birbirine benzer bir anlatımla açıklanmıştır. İncil'de; peygamberliğin de üzerinde Tanrı'ya eşit bir konumu olan, İsa Mesih sevgisi vardır.


ALLAH SEVGİSİ