TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


İNCİL'DE "İNSAN SEVGİSİ"

İncil'e göre “İnsan'da Sevgi” konusu, üç başlık altında toplanabilir. Negatif Sevgi, Pozitif Sevgi ve İsa Mesih Sevgisi.

NEGATİF SEVGİ

Dünya Sevgisi ve Para Sevgisi gibi boş ve aldatıcı duygulardır.

Dünya sevgisi.
Dünyayı da dünyaya ait şeyleri de sevmeyin. Dünyayı sevenin Baba'ya sevgisi yoktur. (1. Yuhanna 2 / 15)
Dünyasal duygular benliğin istekleridir. 1. Yuhanna 2/16,17: « Dünyaya ait olan herşey benliğin tutkuları, gözün tutkuları, maddi yaşamın verdiği gurur, Baba'dan değil dünyadandır. Dünyada dünyasal tutkular da geçer, ama Tanrı'nın isteğini yerine getiren sonsuza dek yaşar.»

Para sevgisi.
Hiç kimse iki efendiye kulluk edemez. Ya birinden nefret edip öbürünü sever, ya da birine bağlanıp öbürünü hor görür. Siz hem Tanrı'ya, hem paraya kulluk edemezsiniz. (Matta 6 / 24)
Para sevgisi, insanları imandan saptırır. 1. Timoteos 6 / 10 : « ...Her türlü kötülüğün bir kökü de para sevgisidir. Kimileri zengin olma hevesiyle imandan saptılar, kendi kendilerine çok acı çektirdiler. »

POZİTİF SEVGİ

Pozitif Sevgi, Tanrı'nın isteği doğrultusundaki sevdiği, hoşnut olduğu duygulardır ki bunlar; Komşu Sevgisi, Birbirinizi Sevin, Düşmanlarınızı Sevin, Eş Sevgisi, Anne-Baba ve Çocuk Sevgisi gibi duygulardır.

Komşu sevgisi.
...Komşunu kendin gibi seveceksin. (Matta 19 / 19)
Sevgi, Kutsal Yasa'nın uygulanmasıdır. Romalılar 13 / 9-10 : «...Komşunu kendin gibi seveceksin. Seven kişi komşusuna kötülük etmez. Bu nedenle sevmek, Kutsal Yasa'yı yerine getirmektir.»

Birbirinizi sevin.
« ( İsa ) Size yeni bir buyruk veriyorum : Birbirinizi sevin. Sizi sevdiğim gibi sizde birbirinizi sevin... (Yuhanna 13/14)
Birbirimizi seversek görmediğimiz Tanrı'yı da sevmiş oluruz. 1. Yuhanna 4/7,20: «Sevgili kardeşlerim, birbirimizi sevelim. Çünkü sevgi Tanrı'dandır. Seven herkes Tanrı'dan doğmuştur ve Tanrı'yı tanır... Hiç kimse hiçbir zaman Tanrı'yı görmüş değildir. Ama birbirimizi seversek, Tanrı içimizde yaşar ve sevgisi içimizde yetkinleşmiş olur... Tanrı'yı seviyorum, deyip kardeşinden nefret eden yalancıdır. Çünkü gördüğü kardeşini sevmeyen, görmediği Tanrı'yı sevemez.»

Düşmanlarınızı sevin.
Komşunu seveceksin, düşmanlarından nefret edeceksin dendiğini duydunuz. Ama ben (İsa) size diyorum ki, düşmanlarınızı sevin, size zulmedenler için dua edin. (Matta 5/43,44)
Çünkü Tanrı kötü kişilere karşı da merhametlidir. Luka 6/35-36: «Ama siz düşmanlarınızı sevin, iyilik yapın, hiçbir karşılık beklemeden ödünç verin. Alacağınız ödül büyük olacak, Yüceler Yücesi'nin oğulları olacaksınız. Çünkü O, nankör ve kötü kişilere karşı iyi yüreklidir. Baba'nız merhametli olduğu gibi, siz de merhametli olun.»

Eş sevgisi.
...Kocalar da karılarını kendi bedenleri gibi sevmelidir... (Efesliler 5 / 28)
Eşler tek beden gibidir. Koca karısını sevmeli, kadında kocasına saygılı olmalıdır. Efesliler 5/31, 33: «...Adam annesini babasını bırakıp karısına bağlanacak...Her biriniz karısını kendisi gibi sevsin, kadın da kocasına saygı göstersin.»

Anne, baba ve çocuk sevgisi.
Annesini ya da babasını beni (İsa) sevdiğinden çok seven bana layık değildir. Oğlunu ya da kızını beni sevdiğinden çok seven bana layık değildir. (Matta 10/37)
Anne, baba ve çocuk sevgisi çok büyüktür. Ancak Hz. İsa Mesih'e olan sevgi, onların da üstünde olmalıdır. Matta 19 / 19 : «Annene babana saygı göstereceksin...»

İSA MESİH SEVGİSİ

Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni Babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim... (Yuhanna 14/21)
Mesih'in sevgisinden bizi kim ayırabilir? Sıkıntı mı, elem mi, zulüm mü, açlık mı, çıplaklık mı, tehlike mi, kılıç mı? (Romalılar 8/35)

İsa Mesih'i seviyor, sevinçle doluyorsunuz. 1. Petrus 1/8,9: « Mesih'i görmemiş olsanız da O'nu seviyorsunuz. şu anda O'nu görmediğiniz halde O'na iman ediyor, sözle anlatılmaz yüce bir sevinçle coşuyorsunuz. Çünkü imanınızın sonucu olarak canlarınızın kurtuluşuna eriyorsunuz. »


KUR'AN'DA "İNSAN SEVGİSİ"