TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


TEVRAT'TA "İNSAN SEVGİSİ"

Tevrat'a göre “İnsan'da Sevgi” konusu, Komşu Sevgisi, Eş Sevgisi, Yaşlıya Saygı-Küçüklere Sevgi olarak üç başlıkta toplanmıştır.

KOMŞU SEVGİSİ

…Komşunu kendin gibi seveceksin… (Levililer 19/18)
Toplumun ayakta kalması ve sıhhatli bir yapıya kavuşması için komşuluk ilişkileri çok iyi olmalıdır. Ayrıca ülkedeki yoksullar da korunup gözetilmelidir, Levililer 19/34: « Ülkemizde bir yoksul senin misafirin olursa, ona sizden biri gibi davranacak ve onu kendiniz kadar seveceksiniz. Çünkü Mısır'da siz de yoksuldunuz.»

EŞ SEVGİSİ

…Kadın… sevdiği kocasından… (Yasa 28/56)
Toplumun en küçüğü olan aile yapısının sağlıklı olması, eşlerin birbirine olan saygı ve sevgisi ile mümkündür. O zaman sevgi ile büyüyüp iyi yetişen çocuklar da topluma faydalı olur. Yasa 13/6: «Sevdiğin karın…»

YAŞLIYA SAYGI - KÜÇÜKLERE SEVGİ

Rab'bin sana emrettiği gibi babana ve annene saygı göster ki, ömrün uzun olsun. Tanrın Rab'bin sana vermekte olduğu toprakta sana iyiylik olsun. (Yasa 5/16)

Tevra'ta büyüklere saygının, küçüklere sevginin önemi, birçok ayette vurgulanmıştır. Yasa.28/49: «…Yaşlılara saygı, küçüklere sevgi…» Bilhassa anne ve babaya karşı gösterilmesi gereken saygının önemi, Tanrı'nın İsrailoğulları'na verdiği “On Emir” in beşinci sırasında yer almıştır. Özellikle çocuklarının onlara isyan etmesi, hiç affı olmayan bir suçtur. Yasa 21/18,21: «Eğer bir adamın inatçı ve asi, babasının ve annesinin sözünü dinlemeyen… bir oğlu olursa… şehrin ihtiyarlarına diyecekler, bu bizim oğlumuz inatçı ve asidir, sözümüzü dinlemez… Şehrin bütün adamları onu taşla taşlayacaklar ve ölecek… aramızdan kötülüğü kaldıracaksın ve bütün İsrail işitip korkacaktır.»


İNCİL'DE "İNSAN SEVGİSİ"