Kuran'da Sevgi

ÖNSÖZ

Kitabımız, üç ana etkenin neticesinde hazırlanmıştır.

1) Kur'ân-ı Kerîm'in ilk ayeti " OKU " emri ile başlamaktadır. Şu halde insanların birinci vazifesi okumak, böylece ilim ve bilgi sahibi olmaktır. Arapça bilmeyenler için İlâhi Kitap'ımızın Türkçe çevirilerini okumak, İlâhî İlmin manalarını öğrenmek bakımından fevkalâde önemlidir. Böylece insanlar, seviyelerine ve kavrayışlarına göre Allah'ın Yasalar'ından bilgi sahibi olacaklardır. Ancak İlâhî Kitap ile yeni tanışanların, Kur'ân'ın içeriğini anlamaları uzun bir zamana ihtiyaç gerektirmektedir. Hazırladığımız " Yardımcı Kitap " bu zamanı kısaltacak, Kur'ân'ın Temel Yasalar'ını daha çabuk öğrenme imkanı sağlayacaktır. Bu düşünce, Kitabımızın birinci yazılma nedeni olmuştur.

2) Yaratılış ve oluşun mutlak nedeni sevgi, Kur'ân'ın ana kavramlarındandır. Ancak bu gerçeği belirten eserler maalesef azınlıkta bulunuyor. " Hıristiyanlıkta hep sevgi vardır, İslamiyet de neden yoktur. " gibi inanışlar, gerçekleri bilmeyenlerin sık sık kullandığı sözlerdir. Oysa, sevginin Kaynağı Cenâb-ı Allah'ın en son indirdiği, tüm Vahiy Kitap'larının hülasası ve mükemmeli olan Kur'ân, sevgi konusunu temel yasalar halinde birçok ayetlerle açıklamıştır. Bu çok önemli bahis ile ilgili bir çalışma yapmayı görev kabul ettik. Sevgi bahsinin yazılması için, teşvik ve desteklerinden dolayı Eşim'e teşekkür etmeyi borç bilirim.

3) Kur'ân; Cenâb-ı Allah'ın en çok sevdiği kullarının, takva sahipleri olduğunu bir çok ayetlerle vurgulamıştır. O halde takva sıfatları nelerdir, hangi özelliklerle insanlar Allah katında yücelebilmektedir? Bu soruların cevaplarını mutlaka bilmeliydik. Kur'ân'da takva ile ilgili bütün ayetler tarafımızdan incelenmiş ve neticede takvada yaklaşık on temel ibadet emrinin bulunduğu tespit edilmiştir. İman ederek Allahü Teâlâ'ya yönelenler; takvaya sarılmalı, onun özelliklerine göre yaşamlarına yön vermelidirler ki, Cenâb-ı Hakk'ın sevgisine kavuşabilsinler ve kurtuluşa ersinler. Kur'ân'da muhtelif ayetlerle belirtilen takvanın özellikleri, okuyucularımızın istifadesine sunulmuştur.

Kitabımız nasıl yazıldı? İleri yaşlarda yeni bir lisan sahibi olmak, hele Arapçayı öğrenmenin zorluğu malûmdur. İçimizde beliren hizmet aşkını; Kur'ân'ın muteber Türkçe çeviri ve açıklamalarından istifade etmek suretiyle yerine getirmek, daha kolay olacaktı. Biz de öyle hareket ettik. Bu mevzuda; birçok önemli çalışmalar yapan değerli İslâm bilgini ve müfessirlerinin bulunuşu, Ülkemiz için iftihar ve mutluluk kaynağıdır. Önce Kitabımızın konusu tespit edilmiş; ilgili herbir ayet Kur'ân meal ve açıklamalarından okunarak incelenmiş, sonra da Allahü Teâlâ'nın bize ihsan ettiği kabiliyetimiz nisbetinde, akıl ve gönül süzgecimizden geçirilerek yazı haline getirilmiştir. Yüce Allah'ıma hamd ederim, yazılarımda kusurlarım olmuşsa sonsuz bağışına ve affına sığınırım.

Bir olgunlaşma ve sınav yeri olan bu Dünya'dan bir gün ayrılacak ve Cenâb-ı Allah'ın huzuruna gideceğiz. Acaba Allah katında sevaplarımız, günahlarımız nelerdir, doğru yoldan mı gidiyoruz, yoksa nefis ve şeytan benliğimizde cirit mi atıyor? Bu gerçekleri Dünya'da iken bilmeliyiz. Önce nefsin sıfatları ve mertebeleri dikkatle okunmalı ve hangi nefs basamağında olduğumuzu tespit etmeliyiz ki, yaşamımıza ona göre yön verebilelim. Bu gözlem, kendimizde mutlaka yapılmalıdır.

Ülkemize büyük çalışmalarıyla Kur'ân-ı Kerîm'in meal, açıklama ve tefsirini kazandıran değerli müfessirlere şükran ve teşekkürlerimi arzederim. Bilhassa İslâm Dünya'sına çok değerli tefsir kazandıran merhum Elmalı'lı Hamdi Yazır'ı rahmetle anıyorum. Büyük İslâm Âlimi Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk'ten de, değerli eserleriyle Kitap'ımıza yaptıkları katkılardan dolayı minnet ve teşekkür duygularımın kabulünü rica ederim. Yıllarca din işlerinden sorumlu Devlet Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanı olarak, Milletimizin Yüce Dinimizle aydınlanması için çok değerli hizmetler yapan, İslâm Bilgini Dr. Lütfü DOĞAN'da kitabımıza " Sunuş " yazısı yazma lütfunda bulunmuş, böylece gönüllerimizi sevgi gerçeği ile doldurmuştur. Kendilerine sevgi ve şükranlarımı arzederim.

Yüce Rabbim! İznin ve lütfunla bizleri de iman eden, takva ahlâklı, yakınlarına, Milletine ve tüm insanlara faydalı hizmetler sergileyen kullarından olmamızı nasip et.


Mesut KAYNAK
Nisan 2000