Kuran'da Sevgi

MESUT KAYNAK

1929 yılında İzmir - Çeşme'de doğdu. Sırasıyla Şehit Fethi Bey İlkokulu'nu, Tilkilik Ortaokulu'nu ve Atatürk Lisesi'ni bitirdi. Sonra İstanbul'da yeni ismi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi olan Güzel Sanatlar Akademisi Y.Mimari Bölümünden 1956 yılında mezun oldu. İstanbul Bayındırlık Müdürlüğü'nde bir müddet memuriyet yaptıktan sonra, serbest çalışarak birçok bina inşa etti. 1960 yılında evlendi ve bir kız evlada sahip oldu. Bugün iki torunu da bulunmaktadır.

Yazar olarak ilk eseri olan Allah'ın Öğütleri'ni 1992 yılında yayınladı. Kur'ân'da Sevgi'yi ise 1998 de yazdı ve kitabın 4.baskısı da yapıldı; ihtiyaç sahiplerine ücretsiz olarak verildi. Radikal Gazetesi Kur'ân'da Sevgi'yi, Aralık 2000'de basarak okuyucularına Ramazan Bayramı hediyesi olarak dağıttı. Kur'ân'da Kadın 2002'de, Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an'dan Gözlemler Nisan 2007'de basılarak yine ücretsiz olarak okuyuculara dağıtıldı. Ayrıca bir web sitesi (www.kurandasevgi.gen.tr) açılarak internet kullanıcılarının kitaplardan faydalanması sağlandı.

Bu çalışmalar bir kısım halk kütüphanelerine, ayrıca Türkiye'deki tüm üniversitelere gönderildi. Üniversite kütüphanelerinin büyük bölümünde kitapların demirbaş kaydı yapıldı ve okuyucuların, araştırmacıların istifadesine sunuldu.

Yazar, 2009 yılında İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Ruhani Lideriyle İslâmiyet ve Hıristiyanlık konusu ile ilgili diyalog kurdu; bunun neticesinde de İncil'de Sorular-Cevaplar isimli bir kitapçık oluşturuldu, bu çalışma halen internette de yayınlanmaktadır.

Yazarın birçok önemli konuları içeren son kitabı Kur'an'dan Öğütler, Mart 2011 yılında yazıldı.

Bu çalışma Türkiye'deki bütün lise öğrencilerinin istifadesine verilmek üzere planlanmış; öncelikli olarak İstanbul, Ege Bölgesi ve Akdeniz Bölgesinde bulunan 16 şehirdeki 2100 lisenin kütüphanelerine bağış olarak sunulmuştur.

İSTANBUL / Nisan 2014