Kuran'da Sevgi

TEMİZLİKTE TİTİZLİK GÖSTERENLER

Temizlik, ibadetin temelidir. Cenâbı Allah'a ibadet yapılırken, gerek beden ve gerekse giysi yönünden her türlü pislik ve kirlilikten arınmış olunmalıdır. Temiz olmadan yapılan ibadetler geçerli sayılamaz. Peygamber Efendimize ilk gelen ayetlerle de temizliğin önemi vurgulanıyordu. Müdessir 74/45: " Üstünü başını temizle. Pisliği kendinden uzaklaştır. " Ayet ile ilk kulluk görevi olarak temizlik emri verilmiştir. Temizlikte titizlik gösteren mü'minler, " Temizlik imandan gelir. " sözünün de sırrına ermiş kullardır.

ALLAH ÇOK TEMİZLENENLERİ SEVER

2/222: ... Allah, temizlikte titizlik gösterenleri de sever.
9/108: ... Allah, çok temizlenenleri sever.


Cenâbı Allah; temizlikte titizlik gösteren kullarını sevmekte, onları sonsuz rahmetine almaktadır.

BEDEN TEMİZLİĞİ

8/11: ... Sizi su ile temizlemek, şeytanın pisliğini sizden gidermek, kalplerinizi birbirine bağlamak için üzerinize gökten bir su indiriyordu.
5/6: ... Namaz kılmaya kalktığınız zaman yüzlerinizi ve dirseklere kadar ayaklarınızı yıkayın. Eğer cünup iseniz iyice temizlenin... Bir su bulamamışsanız, temiz bir topraktan teyemmüm edin...


İslâmiyet, beden temezliğini bir nevi ibadet haline getirmiştir. Namaz kılmaya başlamadan evvel su ile alınan abdest, cünup halinden sonra ki tüm bedenin yıkanması suretiyle yapılan boy abdesti hep ibadetin ön hazırlıklarıdır. Şu halde Allahü Teâlâ'ya yapılan ibadetler, hem vücut temizliğini ve hem de nefsin temizliğine bir başlangıç teşkil eder. Su bulunmayan hallerde bile toprak, kum veya taşı el ve yüzlere sürmek suretiyle abdest alma (teyemmüm),denir ki bu da Kur'ân'ın temizliğe verdiği önemi açıkça belirtir.

TEMİZ GİYSİLERİNİZİ GİYİN

7/31: Ey Ademoğulları! Tüm ibadet yerlerinde güzel ve temiz giysilerinizi giyin...


Cenâbı Allah, ibadet edilirken daima güzel ve temiz giysilerin giyilmesini emretmektedir. Mü'min beş vakit namaz kıldığına göre, onun her zaman gerek bedeni ve gerekse elbiseleri temiz olmalıdır. Çoraplar da yırtıksız tertemiz olmalı, hiç koku çıkarmamalı, diğer mü'minler rahatsız edilmemelidir. Cami ve civarı da çok temiz tutulmalıdır. İslâmiyette pis ve kirliliğe yer yoktur.

ALLAH'IN SEVMEDİKLERİ