ÖNSÖZ

Bu çalışmamız; "Kur'anda Sevgi", "Kur'an'da Kadın", "Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an'dan Gözlemler" isimli kitaplarımızı birleştirerek tek eser haline getirilmesinden kaynaklanmış, böylece değerli okuyucularımızın da Kur'an'ı Kerim'de ki bir çok önemli konulara kısa yoldan kolay ve daha çabuk ulaşmaları sağlanmıştır.

Kitabın 1. Bölümünde, İslâm dünyasında üzerinde durulmamış ve işlenmemiş bir mevzu olan Kur'an'da Sevgi konusu yer almıştır. "Hıristiyanlarda hep sevgi vardır, İslâmiyette neden yoktur" gibi inanışlar, gerçekleri tahrif edenlerin sık sık kullandıkları sözlerdir. Oysa Kur'an'da sevginin konu edildiği ayetler, diğer ilâhi kitaplarındakinden çok daha fazladır. Bu bölümde yer alan diğer bir konu da "Allah katında en değerli kul kimdir?" sorusunun cevabıdır. Bu mutlu insan, takva sıfatlarının sahibidir ve onun özellikleri de ayrıntılarıyla açıklanmıştır.

2. Bölümde kadın konusu işlenmiş, kuvvetin egemen olduğu eski devirlerde fizik gücü zayıf olan kadına değer verilmemiş, Tevrat ve İncil'in indirildiği zamanlarda da bu durum değişmemişti. Kadın gerçek haklarını ilk defa Kur'an'ı Kerim ile kazandı. Örf ve adet halinde olan çok evlilik, önceleri dört evlilikle sınırlandırılmış, sonra da tek evliliğe indirilmişti. Buna rağmen İslâmiyetin karşısında olanlar da, Kur'an kadını ikinci sınıf insan yaptı iftirasını s öylemekte gecikmediler.

3. Bölümde ise; asıl İncil'i yazan Yahudi Hıristiyanlık ile İncil'i değiştiren Pavlus Hıristiyanlığı konu edilmiş, ayrıca "Kur'an'ın Yahudilere ve Hıristiyanlara Bakışı" ile "Ahiret Hayatı" detaylarıyla okuyucuların bilgisine sunulmuştur. "İnsanlar geçici bir süre için mi, yoksa ebedî mi yaratıldı?" gibi önemli soruların cevaplandırıldığı ahiret hayatı geniş olarak işlenmiş, gerçekler Kur'an ayetleri ile açıklığa kavuşturulmuştur.

Yüce Rabbim! İznin ve lûtfunla Kitabın Milletimize faydalı ve hayırlı olmasını niyaz ederim.

Mesut KAYNAK
15 Mart 2011