ÖNSÖZ

Toplumumuzda aydınlatılmamış bir konu olan “Allah insanları niçin yarattı, bizlerden neler isteniyor” sorusu önem taşımaktadır. Bunun cevabı da Kuran’ı Kerim de açıkça verilmiştir. Yüce Yaratan, önce iman ederek ilahi yasalarını uygulayan bir hayat yaşamamızı kullarından istemektedir.

Kitabımızda Kuran’ı Kerim’in temel ayetleri olan “iman” ile Allah’ın en çok sevdiği kul “takva sahipleri” hakkında detaylı bilgi verilmiştir. İslamiyet’te birlik ve bütünlük temin edileceği yerde, birçok gruplar ve hizipler çıkarak Kuran’ın onaylamadığı uydurma hurafelerle dinimiz bölünmüş; kardeş kardeşi, İslam İslam’ı öldürmüştür. Mezhep, tarikat ve cemaat çatışmaları günümüze kadar devam etmiş, toplumların geri kalmalarının başlıca nedeni olmuştur. Doğru dini bilgi edinebilmek için Allah’ın ipine sarılmalı, Kuran’ı Kerim’in içeriği mutlaka öğrenilmelidir.

İslam Dünyası’nda işlenmemiş bir mevzu olan “Kuran’da Sevgi” konusu kitabımızda yer almıştır. “Hırıstiyanlık’ta hep sevgi vardır, İslamiyet’te neden yoktur” gibi inanışlar, gerçekleri bilmeyenlerin sık sık kullandıkları sözlerdir. Oysa Kuran’da sevginin konu edildiği ayetler, diğer ilahi kitaplar da bulunanlardan çok daha fazladır. Ayrıca Ahiret Hayatı da Kur’an’ın ışığında okuyucuların bilgisine sunulmuştur.

Yüce Rab’bim! İznin ve lütfunla çalışmamın Milletime ve bütün insanlara faydalı olmasını en içten dileklerimle niyaz ederim.

Mesut KAYNAK
Ocak 2018