NEGATİF SEVGİ

 

Negatif Sevgi; Kur’an’ın onay verdiklerinin dışında, başka sevgilerin insanın gönlünde taht kurmasıdır. Boş ve zararlı arzular sevgili olur ki; “insanlar veya cansız putları tanrılaştırma” “aşırı mal ve servet sevgisi”, “mevki ve şöhrete çok düşkünlük”, “nefsin olumsuz sevgisi” gibi ters duygulardır. Bunlar; insanların olgunlaşmasını önleyen zararlı oluşumlardır ki onların dünyalarını karartır, alçaltıcı bir azab ile cezalandırılmaları da hak olur.

 

Canlı ve cansız putları sevme. Bakara 2/165 : «İnsanlar içinde öyleleri vardır ki, Allah’ın dışında bazılarını  Allah’a eş tutarlar da onları Allah’ı sevmiş gibi severler..» Bazı insanlar; Yüce Allah’a yönelerek İlâhi Yasa’ları uygulayacakları yerde, onlara hiçbir faydası dokunmayan canlı ve cansız putları Allah’a eş koşarak onları sevgili kılarlar. Nebileri veya velileri veya melekleri veya cinleri veya ölmüş insanların ruhlarını veya türbeleri veya şirk (Allah’a ortak koşan) ehlinin heykel putlarına tanrılık payesi vererek severler, onlar namına kurban keserler ve dini merasim yaparlar. Bunlar günahların en büyüğü şirk ve küfür (Allah’ı inkâr etme) den başka bir şey değildir. Gönülleri kararır, nefislerinin ve şeytanın esiri olurlar ki, neticede dünyadaki sınavını kaybederler.

 

Aşırı mal ve servet hırsı. Fecr 89/20 : «Malı, yığmacasına aşırı bir şekilde seviyorsunuz.» Mal ve servet normal olarak sevilmeli ve onlara dünya hayatında ihtiyaç duyulmaktadır. İnsanlar mal ve serveti aşırı bir şekilde seviyorsa ve onları depolayarak bekçiliğini yapıyorlarsa, nefislerine yenik düşmüş demektir. Adeta onları tanrı edinmişler. Oysa kendi ve bakmakla yükümlü olduklarının ihtiyaçlarından fazlasını, hayır işlerinde kullanıp infak ve zekât vererek, onları Allah yolunda sarf etmeleri bir kulluk borcudur. Ahirete göç ettiklerinde, acaba depoladıkları malları onları kurtarabilir mi?

 

Nefsin olumsuz sevgisi. Yusuf 12/30 : «Şehirde bazı kadınlar şöyle konuştular : “Aziz’in karısı genç uşağının (Hz. Yusuf’un) nefsinden gönlünü eğlendirmek istemiş. Sevgi, kalbinin zarına işlemiş. Öyle anlıyoruz ki, kadın tam bir çılgınlığa düşmüş.”» Nefsin olumsuz sevgisi, insanı tamamen sarıp kuşatabilir ve her türlü çılgınlığı yaptırarak onu felakete sürükleyebilir. Bundan kurtulmanın mutlak yolu, iman ederek Yüce Yaratıcı’ya sığınmaktır.

 

Dünya nimetlerini aşırı sevme. İnsan 76/27 : «Onlar, peşini (Dünya’yı) severler, önlerinde zorlu bir günü (Kıyamet’i) ihmal ederler.» Nefislerinin bitmeyen isteklerine de boyun eğerler. Casiye 45/23 : «İğreti arzusunu tanrı edineni gördün mü?...» Geçici dünya nimetlerini sevme, yaşam ve neslin devamı için insanlara çekici kılınmıştır. Yaratılış yasalarına göre de uygundur. Ancak şehvet, oğullar, altın-gümüş veya para, otomobil, şan ve şöhret, yiyip-içme ve eğlenceye aşırı hırs ve sevgi göstermek suretiyle onları tanrılaştırmak; Yüce Allah’a ortak koşmak demektir. Oysa şirk, hiç affedilmeyen bir günahtır. Ali İmran3/14 : « Kadınlara, oğullara, altın ve gümüşten oluşturulmuş yığınlara, salma ve güzel atlara, davarlara ve ekinlere tutkunluk sevgisi, insanlar için süslenip püslenmiştir. Tüm bunlar geçici iğreti hayatın nimetleridir. Varılacak yerin bütün güzelliği Allah’ın yanındadır.»

 POZİTİF SEVGİ