KAYNAKÇA

ELMALI'LI M. HAMDİ YAZIR
HAK DİNİ KUR'ÂN DİLİ - Türkçe mealli tefsiri, 1992, 10 cilt

Elmalı'lı M. Hamdi Yazır
Hak Dini Kur'an Dili, Türkçe Mealli Tefsiri - 1992 10 cilt

Prof. Dr. Süleyman Ateş
Yüce Kur'an'ın Çağdaş Tefsiri, İstanbul, 12 cilt

Prof. Dr. Yaşar Nuri Öztürk
Kur'an'ı Keri Meali - Yeni Boyut, 1993
İslâm Nasıl Yozlaştırıldı - Yeni Boyut, İstanbul 2000
Kur'an'da ki İslâm - Yeni Boyut, İstanbul, 1993
Kur'an'ın Temel Kavramları - Yeni Boyut, 1993
Asrısaadettin Büyük Kadınları - İstanbul, 1998

Prof. Dr. Muhammed Hamidullah
İslâm Peygamberi, Çeviren Prof. Dr. Salih Tuğ, İstanbul, 2003/1424 H

Prof. Dr. Hayrettin Karaman
İslâm'da Kadın ve Aile - İstanbul, 1995

Prof. Dr Hüseyin Hatemi
İlâhî Hikmette Kadın - İstanbul, 2000

Prof. Dr. Zekeriya Beyaz
İslâm ve Giyim Kuşam - İstanbul, 1999

Kitabı Mukaddes - Eski ve Yeni Ahit
Tevrat, Zebur (Mezmurlar) ve İncil - İstanbul 2003

İncil - Müjde
Yeni Yaşam Yayınları - İstanbul, Mart 2002

Prof. Dr. Mircea Eliade
Dinsel İnançlar ve Düşünceler Tarihi - Kabalcı Yayınevi, 2003

Dr. Maurice Bucaille
Tevrat, İnciller ve Kur'an - Ankara, 2001

Musa Carullah
Hatun - Ankara, 1999

Dr. Haluk Nurbaki
Nurbaki Külliyeti - İstanbul, 1986-1993

Mesut Kaynak
Kur'an'da Sevgi - İstanbul, 2000
Kur'an'da Kadın - İstanbul, 2002
Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an'dan Gözlemler - İstanbul, 2007