TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


Kitabımızı aşağıda verdiğimiz adresten temin edebilirsiniz.

Yay Matbaacılık Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.
Taşkızak cad. Yüzer Havuz Sok.
21/A 80270 Okmeydanı / İSTANBUL

Tel : (212) 220 37 35
(212) 220 37 39
Faks : (212) 210 18 86

e-posta : yaymatbaa@superonline.com
e-posta : mesutkaynak@superonline.com