TEVRAT, ZEBUR, İNCİL
ve
KUR'AN'DAN GÖZLEMLER


TEVRAT

Tevrat; yasa, şeriat, kanun, emir, önder, ders anlamına gelir. İbranice bir kelime olan Tora, Tevrat'ın karşılığıdır ve Tanrı'nın Hz.Musa'ya verdiği beş kitaptan oluşmaktadır. İbranice lisanında Tanah olarak bilinen Yahudilerin Mukaddes Kitapları'na Hıristiyanlar, Eski Antlaşma adını vermişlerdir. Bunun sebebi; Tanrı'nın Yahudiler ile olan antlaşmayı iptal ettiği, Hz. İsa'yı takip eden Hıristiyanlar ile Yeni Antlaşma yapmış olduğu iddiasıdır. Oysa Yahudiler, seçilmiş bir ulus olduklarını ve Tanrı ile antlaşmalarının sonsuza kadar devam edeceğine inanmaktadır. Dolayısıyle Hıristiyanların bu tavrını hakaret kabul ederler.

Yahudiler; ilk beş kitabı teşkil eden Tora (Tevrat) nın Tanrı'nın bizzat Hz.Musa'ya verdiğini açıklamakla beraber Tanah (Eski Antlaşma)'yı oluşturan diğer kitapların da, Tanrı vahyi ile İsrail peygamberlerince kaleme alındığını kabul ederler.

Hıristiyanlık, Eski Antlaşma'(Tanah)nın İsrailoğullarına Tanrı tarafından verildiğini ve kutsal olduğunu kabul etmelerine rağmen; kendilerine Yeni Antlaşma verildiğinden, Eski Antlaşma'nın uygulamaya yönelik yasalarının geçersiz olduğunu ilan etmişlerdir.

Kur'an'ı Kerim ise, Tevrat'ın Tanrı tarafından verildiğini birçok ayet ile tasdik etmiştir. Maide 5/44 : « Tevrat'ı Biz indirdik. Onda, iyiye ve güzele kılavuz vardır...» Ayrıca Kur'an kitap sahibi olan Yahudi ve Hıristiyanlar'dan kendi kitabının hükümlerine uymalarını istemiştir. Ankebut 29/46: «...Bizim RAB'bimiz ve sizin RAB'biniz birdir ve biz O'na teslim olanlardanız.»


Tanah (Eski Antlaşma)'yı Oluşturan Kitaplar
Tevrat Nasıl Yazıldı?
Tevrat'taki Çelişkiler