CONGRUITIES AND INCONGRUITIES
BETWEEN
THE BIBLE AND THE QUR'AN


STATE UNIVERSITY LIBRARIES
Where the present book figures among their lists


GOVERMENTAL

 • Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Bolu
 • Adnan Menderes Üniversitesi - Aydın
 • Afyon Kocatepe Üniversitesi - Afyon
 • Anadolu Üniversitesi - Eskişehir
 • Ankara Üniversitesi - Ankara
 • Atatürk Üniversitesi - Erzurum
 • Atatürk Üniversitesi ilahiyat Fakültesi Dekanlığı - Erzurum
 • Boğaziçi Üniversitesi - istanbul
 • Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - Sivas
 • Çukurova Üniversitesi - Adana
 • Onsekiz Mart Üniversitesi - Çanakkale
 • Onsekiz Mart Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - Çanakkale
 • Dokuz Eylül Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - İzmir
 • Dicle Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - Diyarbakır
 • Dumlupınar Üniversitesi - Kütahya
 • Ege Üniversitesi - İzmir
 • Fırat Üniversitesi - Elazığ
 • Fırat Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı- Elazığ
 • Gazi Üniversitesi - Ankara
 • Gaziantep Üniversitesi - Gaziantep
 • Gaziosmanpaşa Üniversitesi - Tokat
 • İnönü Üniversitesi - Malatya
 • İstanbul Üniversitesi - İstanbul
 • İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü - Urla
 • Karadeniz Teknik Üniversitesi - Trabzon
 • Kırıkkale Üniveristesi - Kırıkkale
 • Kocaeli Üniversitesi - İzmit
 • Marmara Üniversitesi - İstanbul
 • Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - İstanbul
 • Niğde Üniversitesi - Niğde
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi - Samsun
 • Ondokuz Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - Samsun
 • Pamukkale Üniversitesi - Denizli
 • Rize Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - Rize
 • Sakarya Üniversitesi - Sakarya
 • Selçuk Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - Konya
 • Süleyman Demirel Üniversitesi - Isparta
 • Trakya Üniversitesi - Edirne
 • Uludağ Üniversitesi - Bursa
 • Uludağ Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanlığı - Bursa
 • Zonguldak Karaelmas Üniversitesi - Zonguldak

  PRIVATE

 • Bahçeşehir Üniversitesi - İstanbul
 • Başkent Üniversitesi - Ankara
 • Beykent Üniversitesi - İstanbul
 • Bilkent Üniversitesi - Ankara
 • İstanbul Kültür Üniversitesi - İstanbul
 • İzmir Ekonomi Üniversitesi - İzmir
 • Kadir Has Üniversitesi- İstanbul
 • Koç Üniversitesi - İstanbul
 • Sabancı Üniversitesi - İstanbul
 • Yeditepe Üniversitesi - İstanbul

  NORTHEN CYPRUS

 • Doğu Akdeniz Üniversitesi - Kıbrıs