Önsöz

    1) 4 İncil baştan beri temsil edilen asıl ve
    tek İncil mi?

    2) Hz.İsa'nın Tanrısallığı Pavlus'un icadı mıdır?

    3) Yakup Mesih'in İlahi kimliğinden
    habersiz miydi?

    4) Matta 28:19-20'de yer alan sözler
    1.YY'ın sonrasına mı ait?

    5) Hz.İsa'yı Tanrılaştıran Yuhanna İncil'i midir?

    6) Q adını alan belgeye göre Hz. İsa Tanrı mıdır?

    7) Markos İncil'ine göre Mesih İsa Tanrı mıdır?

    Mesut Kaynak'ın 1.Mektubu

    Carlos Madrigal'in cevabı

    Mesut Kaynak'ın 2.Mektubu

ANA SAYFA