İNCİL'DE
SORULAR - CEVAPLAR

5) HZ. İSA'YI TANRISALLAŞTIRAN YUHANNA İNCİLİ MİDİR?

Dördüncü İncil'i Havari Yuhanna'nın yazdığı kabul edilmez. Birinci neden yaş sorunuydu. Hz. İsa 30-35 yıllarında bu dünyadan ayrılmış, İncil ise 65-70 yıl sonra yazılmıştı. Yuhanna 20 yaşında iken Havari seçilmiş olsa, o zaman 90 yaşında iken İncil'i yazmış olurdu ki bu da mümkün görülmemektedir. İkincisi ise dil problemiydi. İncil çok iyi bir Grekçe ile yazılmış, eğitim seviyesi yüksek, Yunan felsefesini iyi bileb bir yazar tarafından kaleme aınmıştı. Balıkçılıkla uğraşan, yeterli eğitimi olmayan ve Aramice dili ile konuşan bir kimse tarafından böyle üst düzeyde mükemmel ifadelerle Grekçe yazılması mümkün müydü? Ayrıca yazar, kimliğini vermemiş, İsa'yı tanıdığını, onun elçisi olduğunu söylememiş, havari Yuhanna'dan söz ederken, kendinden değil de başka birisinden bahsediyormuş gibi üçüncü şahıs kalıbı kullanmıştır.

Pavlus'un ektiği tohumlar, Dördüncü İncil'de meyvesini vermişti. Yuhanna İncili Greko-Romen kültürü ile yetişmiş bir ortamda kaleme alınmıştı. Yazar, Pavlus'un Mektupları'ndan çok etkilenmiş, onun düşüncelerini bıraktığı yerden genişleterek Yunan kültürü ile kuvvetlendirmişti. Rab, Baba, Biricik Oğul gibi tanrısal kavramlar metin boyunca sık sık devam ediyordu.

Yuhanna 1/1-8: « Başlangıçta Söz (İsa) vardı, Söz Tanrı'yla birlikteydi ve Söz Tanrı'ydı. Başlangıçta O, Tanrı'yla birlikteydi. Her şey O'nun aracılığı ile var oldu, var olan hiçbir şey O'nsuz olmadı. Yaşam O'ndaydı ve yaşam insanların ışığıydı...Kutsal Yasa Musa aracılığıyla verildi, ama lütuf ve gerçek, İsa Mesih aracılığıyla geldi. Tanrı'yı hiçbir zaman hiç kimse görmedi...Tanrı olan biricik Oğul O'nu tanıttı.»

İlâhlaştırılmış ve Yunanlaştırılmış bir İsa Mesih görüntüsü. Araştırmacılar Dördüncü İncili; eğitimli, felsefi yönü kuvvetli bir Yunanlının, Grek Hıristiyanları için yazdığı görüşündedir. İncil araştırmacısı James Still, « Yuhanna İncili ve Hz. İsa'nın Yunanlaştırılması” (The Gospel of John and the Helenization of Jesus) isimli makalesinde şöyle yazmıştır : « Yuhanna İncili, ikinci yüzyılın başında Yunanlı Hıristiyanlar için yazıldı. Bu yeni inananlar, daha eğitimli ve zengin kişilerdi. şehirlerinde yaşayan diaspora Yahudilerini küçümsüyorlar, buna karşılık Roma yönetiminden itibar görüyorlardı. Bu nedenle Yuhanna'nın yazarı, Sinoptik İnciller de yer alan ve Hz.İsa'yı Yahudilerin Mesihi olarak tanıtan pasajları çıkardı...İnsan üstü bir İsa figürü ortaya koydu... Yunanlı Hıristiyanları memnun etmeyen tüm Yahudi kavramlarını yok etti. Tam anlamıyla Yunanlaştırılmış ve Tanrı'ya eşit gibi gösterilmiş bir Hz. İsa portresidir bu. »