İNCİL'DE
SORULAR - CEVAPLAR

ÖNSÖZ

Son zamanlarda dini konulara artan ilgiden dolayı televizyon kanallarında birçok programlar yapılmaktadır. İncil ve Hıristiyanlık” isimli televizyon programı, uzmanların enteresan konuşmalarıyla çok alaka çekiciydi. Oturumu sonuna kadar izledikten sonra, konuya katkımız olabilir düşüncesiyle “Tevrat, Zebur, İncil ve Kur'an'dan Gözlemler” isimli kitabımızı kendilerine gönderdik.

İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Ruhani Lideri sayın Carlos Madrigal'ın e-mail ile gönderdiği cevap mektubu çok nazik ve samimiydi. Kitabımızın tarafsız olarak yazıldığını, ancak bazı yanlış ve eksik bilgiler bulunduğu görüşündeydi. Hıristiyanlık'taki anlaşmazlıkları 7 soru başlığı ile belirtmiş ve bu konuları yine kendisi yanıtlamıştı.

Sayın Madrigal'a verdiğimiz cevapları “İncil'de Sorular - Cevaplar” başlığı altında bu kitapçıkta topladık. Doğruların ve gerçeklerin bizlere ışık tutması, en büyük arzumuz olacaktır. Tarafsız olma ilkesiyle birlikte anlaşmazlık konularına verilecek yanıtlarda “İncil”, birinci derecede “Kaynak” kitabı olarak alınmıştır.

Yüce Yaratıcı'mızın Yahudilere, Hıristiyanlara ve Müslümanlara yaptığı evrensel çağrı çok önem taşımaktadır. «Ey kitap sahibi, gelin aramızdaki ortak bir sözde birleşelim. Yalnız Allah'a kulluk edelim, O'na hiçbir şeyi ortak koşmayalım. Allah dışında kimimiz kimimizi Rab edinmesin...»(Kur'an, Ali İmran 3/64).

Gelin, barışsever bir dünya için birleşelim, bütünleşelim.

Rab'bim! İznin ve lütfunla kitabımızın toplumumuza ve bütün insanlara faydalı olmasını en içten dileklerimle niyaz ederim.17.03.2010
Mesut KAYNAK