İNCİL'DE
SORULAR - CEVAPLAR

Protestan Kilisesi ile Diyalog

"İncil ve Hristiyanlık" isimli televizyon programı çok alaka çekiciydi. Konuya katkımız olabilir düşüncesi ile " Tevrat, Zebur, İncil ve Kuran'dan Gözlemler" isimli kitabımızı kendilerine göndermiştik.

İstanbul Protestan Kilisesi Vakfı Ruhani Lideri Sayın Carlos Madrigal'ın e-mail ile gönderdiği cevap mektubu çok nazik ve samimiydi. Kitabımızın tarafsız olarak yazıldığı, ancak bazı yanlış ve eksik bilgiler olduğu görüşündeydi. Bu konuları 7 soru başlığı ile belirtmiş ve yine kendisi cevaplamıştı.

Sayın Madrigal'e verdiğimiz yanıtlar, "İncil'de Sorular-Cevaplar" başlığı altında toplanmış ve değerli okuyucularımızın da istifadesine sunulmuştur.


"İncil'de Sorular-Cevaplar" dökümanını indirmek için tıklayınız.


Ziyaretçi Sayısı

Fastest Hard Drive